Gegroet
Beste Lezer!

Of, om het in onze termen te zeggen: TALOLO, de eerste letters van T-he AL-chemy O-f LO-ve.
Het komt van ons boek 'De Alchemie van de Liefde', een waar gebeurd liefdesverhaal.
Lees hoe we samen naar een Wereld van 'Vrede, Harmonie en Liefde' kunnen gaan!

Meer weten? Zie www.thealchemyoflove.org

zaterdag 6 april 2013

Wat is Kabbalah?


Het woord Kabbalah betekent veel verschillende dingen. In een notendop, is Kabbalah een eeuwenoude wijsheid die uitlegt hoe het Universum en het Leven in elkaar zitten. Letterlijk betekent het woord Kabbalah “ontvangen”. Kabbalah helpt je om voldoening te kunnen ontvangen op elk vlak in je leven. Soms gaan we voorbij aan het feit dat we niet zoveel voldoening hebben als we zouden kunnen hebben in ons leven. Deze gevoelens overkomen de meeste mensen op een bepaald moment. En helaas, hoe harder we naar dat gevoel van permanent geluk streven, hoe meer het ons ontglipt. Wanneer we spreken over voldoening, bedoelen we niet voor even gelukkig zijn of een tijdelijk gevoel van blijdschap ervaren, omdat we zulke flitsen van geluk wel kennen. Wanneer we praten over voldoening, bedoelen we het bereiken van een permanente staat van voldoening.


Kabbalah is een eeuwenoude, maar toch geheel nieuwe manier van leven. Kabbalah leert ons dat alle vertakkingen van ons leven: zoals gezondheid, relaties en werk afkomstig zijn uit dezelfde stam en dezelfde wortel. De kern is te weten hoe het universum werkt en wat de regels zijn. Het is een nieuwe manier van kijken naar de wereld die ervoor kan zorgen dat je voldoening vindt op alle gebieden in je leven. Het doel is om de kennis van Kabbalah in de praktijk brengen. Wanneer je Kabbalah gaat leren en de kennis actief gebruikt, ga je de resultaten zien en voelen. Om Kabbalah te leren is het niet nodig om je huidige geloof of religieuze pad verlaten. Kabbalah zal je meer inzicht geven in het Leven en geeft je informatie en tools om te begrijpen waarom bepaalde dingen in je leven gebeuren, waarom we hier zijn en hoe je een beter leven kunt krijgen op welk gebied dan ook. Kabbalah leert je de regels van het Leven die gelden voor alle mensen van alle geloven en alle religies, ongeacht etniciteit of waar je vandaan komt. Het bijzondere in het leren van Kabbalah is dat je niet kan worden gedwongen na te denken op een bepaalde manier. Alles wat Kabbalah doet is informatie delen zodat je dit kunt toepassen in je leven om positieve veranderingen te kunnen maken en echt geluk, vrede en permanente voldoening te vinden.

Kabbalah is de mystieke, spirituele kant van het Jodendom en zoekt een dieper begrip van de Torah (het Heilig boek van de Joden) dan zijn letterlijke interpretatie. De kabbalah zoekt en geeft antwoorden over het wezen van God, het ontstaan van de wereld, de spirituele wereld en onze individuele relatie met God en met elkaar. Volgens de kabbalisten zijn alle antwoorden op de grote vragen die elke generatie zich weer stelt, zoals, wie ben ik, waar kom ik vandaan, waarom zijn we hier, in code te vinden in de Torah. Het is lang een geheime leer gebleven die mondeling werd doorgegeven aan een select aantal rabbijnen per generatie. De studie was voorbehouden aan getrouwde rabbijnen van boven de veertig jaar. Oningewijde die de kabbalah bestudeerden, liepen het gevaar gevangen te worden door krankzinnigheid. Men vond de kennis te gevaarlijk om met de grote massa te delen. Het zou ook voor verkeerde doeleinden kunnen ingezet worden. 

Alles is energie:
Om Kabbalah goed te kunnen begrijpen is het van belang dat je moet weten dat alles uit energie bestaat. Alle materie is eigenlijk energie en deze energie kunnen we niet waarnemen, althans voor de meeste mensen niet. Deze energie bestaat uit twee krachten yin en yang. Positief en negatief, afbrekend en opbouwend, gevend en nemend. Alle energie is ook aan elkaar verbonden. Dus “jij en ik´´ zijn letterlijk aan elkaar verbonden op energetisch niveau ook al ervaar je dat niet. Sommige mensen ervaren dit wel, en kunnen dus meer dingen zien of voelen. Beter bekend als helderzienden of heldervoelenden. Wie zich steeds meer openstelt voor deze energetische werkelijkheid kan dingen beïnvloeden omdat alles met elkaar verbonden is. Hij of zij moet dan met de yin/yang krachten spelen om iets voor elkaar te krijgen en dit is mogelijk omdat alles met elkaar verbonden is. Hierover gaat Kabbalah.

Alleen om iets voor elkaar te krijgen moet dit wel op een systematische manier worden uitgevoerd. Energie bestaat namelijk uit een bron. Dit is de code die yin/yang energie bepaald. Nadat er energie is ontstaan, verhard de energie zich waardoor er een vorm ontstaat bijvoorbeeld de ziel. Iemands ijlere lichaam. Daarna verhard de energie zich weer opnieuw en ontstaat er een mentale lichaam. Onze denk en emotionele processen. Hierna ontstaat er materie met een fysiek lichaam. Over hoe dit alles in elkaar zit en hoe je energie kan beïnvloeden leg ik in het onderstaande uit. 

De kabbala biedt een symbolische verklaring voor het ontstaan van het universum en de relatie tussen micro- en macrokosmos. Het centrale symbool is de ‘levensboom’, ook wel ‘boom des levens’ genoemd, die als landkaart, zowel van de psyche (microcosmos) als ook voor het universum te zien is. Deze gestileerde boom bestaat uit tien sefirot (letterlijk: getallen) en tweeentwintig paden, die de sefirot met elkaar verbinden. Voor de duidelijkheid: Een sefirot is een cirkel die te zien is op de levensboom waar de woorden zoals kroon, begrip en wijsheid opstaan. Bekijk even rustig de hieronder aangegeven tekening. Daar is de levensboom afgebeeld. De cirkels zijn de sefirot (enkelvoud is: sefira) en de verbindingen ertussen stellen de paden voor. In elke sefira is de hebreeuwse naam vervangen in het Nederlands.

Boom des levens:

De schepping wordt beschreven als een stroom van energie, die zich vanuit het oneindige licht (ain sof aur) als een bliksemstraal via de tien sefirot, van boven naar beneden op stoffelijk niveau uitbreidt. De sefirot staan in relatie tot de macrokosmos, het Universum op grootschalig niveau, omdat ze de tien emanaties van de godheid representeren. De paden echter symboliseren de verschillende stadia van de kennis van de kosmische verbanden in het menselijke bewustzijn en corresponderen daarom met de microkosmos, de mens. Men spreekt daarom ook wel van de tien objectieve paden. De sefirot worden soms ook wel als zulke specifieke paden aangeduid, en van de tweeëntwintig subjectieve paden. Deze laatste hebben ook een directe relatie met de grote Arkana van het tarot. Wat de grote Arakan is en voor de gene die niet met Tarot bekend zijn leg ik dit later uit. De kabbalah ziet de godheid niet als de schepper van elke afzonderlijke fase, maar zegt, dat ieder stadium der manifestaties zich vanuit een andere fase ontwikkelde; zo ongeveer, alsof iedere sefira een vat is, dat, nadat het zelf volgelopen is, het volgende vat eronder vult. Op die manier bezit elke sefira, door dit naar beneden stromen, het potentieel van alle navolgende sefira. Het centrale van de kabbalah, de boom des levens, kan men goed als een ‘kaartenbak’ van het universum zien. Wanneer men daarmee vertrouwd is, kan men in principe alle gegevens ‘op de boom leggen’, en dan relaties leggen, die men anders wellicht niet ontdekt had. Het is een hulpmiddel om gedachten te ordenen, om relaties, verbanden te leggen, en om associatieve schakels te leggen.

De drie zuilen:
De boom des levens heeft links, rechts en in het midden aan aantal sefirot, die recht onder elkaar liggen Wanneer we vertikaal links en rechts langs deze sefirot-groepen lijnen trekken, dan ontstaan er drie pijlers, vaak zuilen genoemd. Dit is een der belangrijkste indelingen, van de levensboom, en wordt omschreven als

- rechter pilaar: Zuil der barmhartigheid (sefirot 2,4,7) : Wijsheid, mededogen, victorie.
- linker pilaar: Zuil der hardheid (sefirot 3,5,8): Begrip, macht, glorie.
- middelste pilaar: Zuil van het evenwicht (sefirot 1,6,9,10): Kroon, schoonheid, fundament, koninkrijk.

In wat modernere bewoordingen kan men deze begrippen (barmhartigheid, hardheid en evenwicht) vervangen door ‘energie, vorm en bewustzijn’. De twee buitenste zuilen representeren dan:

- De positieve en negatieve krachten in de natuur.
- Het actieve en het passieve.
- Het opbouwende en het afbrekende.
- Vrijbewegende en vormgevende energie.

Allemaal yin/yang krachten zoals je ziet.
De sefirot van de middelste zuil stellen bewustzijnsniveaus en vorm niveau´s voor. De manifestatie van de yin/ yang krachten.

De werking van zuilen en sefirots:
Het bewustzijn gaat afwaarts, van het ene niveau naar het volgende, en maakt zich pas merkbaar, wanneer de sefirot, die zich links en rechts bevinden, in evenwicht zijn, met andere woorden, het merkbare bewustzijn is gebaseerd op een evenwicht tussen de linker en rechter zuil. ( ying yang krachten) Daarom worden de verschillende niveaus van bewustzijn ook aan de sefirot van het evenwicht op de middelste zuil gekoppeld; de krachten der magie worden aan de linker en rechter zuil gekoppeld.

Voorbeeld: Door begrip ( ying/vrouwelijk) die zich verenigt met wijsheid (yang/mannelijk) ontstaat er een dans van energie (daath het onbekende het vormloze.) Dit zijn de sefirot te zien in de levensboom. Je moet de woorden begrip en wijsheid niet te letterlijk vertalen naar de betekenissen die wij hier aangeven in onze materialistische werkelijkheid. Dan transformeert energie zich tot een vorm, namelijk tot individualistisch gezien een ziel (schoonheid.) Dit doordat mede de ying/ yang krachten transformeren naar macht ( mannelijk) en mededogen (vrouwelijk). De ziel is zich nou bewust van ying/ yang krachten (macht en mededogen.) Ook dit niet te letterlijk opvatten en vertalen naar de materialistische betekenissen. Macht moet je meer zien in de zin van er is vorm gegeven aan de ziel, en mededogen de ziel is zich bewust dat het nog wel een goddelijke schepsel is. Dan transformeren de ying/yang krachten zich naar glorie en victorie en verenigen zich met elkaar waardoor er het fundament ontstaat (de persoonlijkheid.) Deze ying/yang krachten vormen het geweten van de persoon, dus wat wel en niet goed is maar ook de afbouwende en afbrekende processen die nodig zijn om een koninkrijk (lichaam te maken.) Glorie vormgevend/goed, victorie afbrekend/slecht) In de fysieke werkelijkheid behoud men de persoon in de fundamentalische werkelijkheid. Je ziet namelijk in de levensboom dat victorie en glorie zich ook verbinden met de materialistische wereld (het koninkrijk.) Het grappige is aan fundamentaal dat het woordje mentaal ( geest) erin zit. en onze geest hanteren we in de fysieke werkelijkheid met al onze verstandelijke en emotionele denkprocessen. Als je dit allemaal zo leest kan je dus concluderen dat de schepping uit vier delen bestaat namelijk: De bron, schepping, vormgeving en materie. In deze afbeelding hieronder zie je welke sefirot behoren tot welk deel, alleen zijn de namen nu Hebreeuws.


Roze= De bron= Ether (Betekend bronwerkelijkheid) Grappig is als je de K bij het woord Kether weghaalt ook ether krijgt.

Blauw= Scheppend= Water (Water is magnetisch, net als ying yang elkaar aantrekken in de scheppende fase)

Groen= Vormgevend= eerst vuur. Vuur transformeert namelijk. Als je kip braad op een vuurtje, heb je eten getransformeerd. In de vormgevende deel ontstaat er transformatie naar iets. In dit geval ying/yang energie die zich transformeert naar de ziel.
Groen= dan lucht. Vanaf de sefirots: Hod, netzach en jesod. Lucht breid zich uit omdat het een gasvormige stof is. Vanaf de drie sefirots wordt de persoonlijkheid uitgebreid. Iemands persoonlijkheid is ook net lucht. Het is namelijk niet iemands ware aard. Maar meer hoe iemand zich gedraagt naar de buitenwereld. Iemands persoonlijkheid is de storm die je ervaart of de storm in je zelf!

Oranje= Materieël= aarde. Aarde staat symbool voor materie. Het gemanifesteerde is nu in een fysieke verschijning. Het menselijk lichaam!

Dus wat er in de bronwereld wordt ontworpen wordt in de schepping uitgewerkt, en in de vormgevende wereld wordt er vorm aangegeven, en in de materiële wereld zien we de fysieke uitwerking ervan. Ik heb als voorbeeld genomen (wij als mens.) Maar het waarneembare universum is ook op deze manier uitgewerkt!

Model van levensboom op het individu toepassen:
De levensboom kan je toepassen om een model te krijgen van de schepping maar je kan het ook toepassen op jou als persoon. En in het bijzonder je psyche. Alleen dan geld er weer een andere manier van kijken naar dit model. Op individueel niveau gelden er drie delen als je spreekt over de menselijke psyche: Jesod als het ego en het onbewuste. De volgende vijf sefirot, vormen waar zich het hogerzelf bevindt. De bovenste drie bevat de bronniveau van de psyche.

Dit model voor de menselijke psyche kan worden toegepast om iets gemanifesteerd te krijgen. Als je alle sefirot beheerst, kan je dingen gemanifesteerd krijgen die betrekking hebben op je persoonlijk leven. Als je iets moois wil creëren vanuit liefde dan betekent het dat je dat vanuit tiphared (schoonheid) je ziel moet doen. En dus voorbij het ego( jesod/ fundament.) Het is dus heel makkelijk voor de meeste om iets te manifesteren vanuit het ego want dit ligt het dichte bij hun aardse leven (Malkuth/ koninkrijk) . Dit is ook de reden dat vele popsterren zoals o.a. Madonna de Kabbalah beoefenen omdat zij veel succes en geld willen behalen. Jesod is ook direct verbonden met materialistische verlangens. Dus al onze behoeftes (Jesod) : Die betrekking hebben op voortleven, komt in fysieke uiting tot: Werken, relaties aangaan, eten, slapen seksgemeenschap etc. Onze gedachtes en emoties (jesod) beïnvloeden de intentie van hoe we iets fysieks tot uiting brengen. Dus hebben we een oordeel en zijn we boos op een persoon dan kan dit zich manifesteren tot een fikse ruzie. Maar als we onze ego de baas zijn, en we werken met de yin/yang krachten die we aan onze gedachtes kunnen geven. De yin/yang krachten die bij jesod (ego) horen zijn: (Netzach of Hod). Dus onze negatieve gedachtes omzetten door bijvoorbeeld de positieve eigenschappen in te zien van bijvoorbeeld de buurman, of door te denken dat je die examen wel zal halen. Op die manier kan je een betere band krijgen met je buurman of slagen voor de examens. Maar het is niet alleen onze gedachtekracht die het hem doen. Externe factoren spelen ook een rol zoals, dat je goed moet leren, je in een rustige omgeving je examens moet doen, geen leer problemen moet hebben. Ook die externe factoren bestaat uit netzach en hod. Dus positieve en negatieve krachten. Als je ook die de baas bent, dan heb je zeker kans om het gene gemanifesteerd te krijgen dat je graag wilt hebben. Je moet hier dan wel heel sterk gedisciplineerd mee bezig zijn en sterk aan het gene denken wat je wilt bereiken . Misschien eerst wel door middel van meditatie waardoor je op tiphared niveau komt die weer de baas kan zijn over jesod (gedachte en emoties.) De baas over tiphared is Daath (yin/yang energie zonder vorm), direct gekoppeld aan kether. In kether bestaat de informatie van wat je wilt bereiken.

Bijvoorbeeld: Geen ruzie meer met de buurman. In de scheppende werkelijkheid die uit de yin/yang krachten chockmah en binah bestaan wordt de informatie geschapen maar heeft het nog geen vorm. Het kan dus alle kanten opgaan. En dat vormt dan de sefiroth: Daath (het onbekende) De informatie geen ruzie met de buurman heeft positieve en negatieve energie bij zich en maakt dan een vorm aan op thipared-niveua. Hierin wordt er al beslist of het goed komt met de buurman afhankelijk van de verhouding tussen de yin/yang energie guburah en chesed. Deze vorm uit zich dan in de fundamentalistische werkelijkheid(jesod) die zich uit in een gedachte waarnaar je gaat handelen en die gedachte en handeling bestaat uit of meer yin of meer yang energie. Positief of negatief. (Hod en Netzach). En dat bepaalt dan of het goed komt met de buurman of niet. Dit uit zich dan weer op fysiek niveau ( malkuth/koninkrijk.) In de Tiphared werkelijkheid wordt er zoals ik al zei beslist of er iets gebeurt of niet. Dit staat niet alleen inverbinding met iemands gedachte (jesod) maar kan ook alleen direct met de fysieke werkelijkheid inverbinding staan (malkuth.) Die beslissing kan zich namelijk ook openbaren in een direct fysieke uiting zonder dat het iemands gedachte passeert. Zoals een ander voorbeeld een verkeersongeval. De energieën hod en netzach staan namelijk direct inverbinding met malkuth/koninkrijk, (de fysieke werkelijkheid.) Kijk maar naar het plaatje. Ook is het zo dat wat er in tiphared wordt gevormd. Bijvoorbeeld over de oplossing tussen jou en je buurman ook invloed heeft op de gedachte van jou buurman (zijn jesod.) En dat bij elkaar opgeteld maakt het of de ruzie wordt bijgelegd of niet. Want zoals ik al eerder zei staat alles met elkaar inverbinding.

Meditatie/ gedachte kracht
Om via kabbalah een gebeurtenis te manifesteren kun je zoals ik zei meditatie gebruiken. In meditatie kan je namelijk je gedachtes de baas zijn door juist aan niets te denken en je te focussen op je ademhaling. Juist als je aan niets denkt en je jesod uitschakelt, sta je meer in verbinding met thipared (je ziel) Die vanuit een hoger perspectief opereert op jesod (je verstand/ego/ fundamentalistische werkelijkheid.) In de ziel zijn er namelijk geen gedachtes aanwezig alleen bewustzijn. Deze bewustzijn heeft weer invloed op jou denken. Want wanneer jij niet meer denkt en wel een gefocuste bewustzijn hebt, ontstaat er een moment van rust die jou weer kan helpen in stress situaties om een ruzie met je buurman te voorkomen of om die toets te halen. Er zijn veel manieren om te mediteren. Je kan ook mediteren op Jesod (mentale denk niveau). Dit door heel sterkt te denken dat het goed komt tussen jou en je buurman waardoor de gevende yin kracht (hod) gaat overheersen en het misschien goed komt tussen jou en je buurman. Wel is het van belang dat je detaillistisch gaat denken om het gene gemanifesteerd te krijgen. Dus wat ga ik doen om het goed te maken met de buurman? Hoe ga ik het aanpakken? Wanneer en wat ga ik zeggen. Uit eindelijk bestaan die gedachtes ook uit een bron die weer bestaan uit energiën en die energiën weer uit een vorm en die vorm komt weer tot een fysieke uiting. Bijvoorbeeld of een ruzie wordt bij gelegd of niet. Op internet kan je meer vinden over meditatie.

Niveau´s van intentie´s
Naast dat je het model van de boom des levens kan toepassen op de schepping van het universum, de mens en de psyche van de mens, kan je het model ook toepassen op de intentie van de manifestaties vanuit de psyche van de mens.

Voorbeeld: Een persoon wil graag gelukkig zijn als hij maar een mooi huis, auto en vrouw kan krijgen. Dit plan werkt hij uit volgens het levensboom en hij krijgt het gewenste. Deze intentie is ego (Jesod) omdat het gebaseerd is op materialistische verlangens. Hij heeft het gewenste maar later gaat zijn vrouw bij hem weg, of hij verliest zijn baan en dan is hij even ongelukkig als voorheen. Wil je puur geluk die voorbij materialistische verlangens gaat dan verbindt je met tiphared (hogerzelf). Je probeert je geen doelen op te stellen die om de beurt voor gevoelens van verlangens zorgen. Maar probeert te genieten van het gene wat je al hebt en probeer de schoonheid (tiphared) van alles in te zien zowel: positief of negatief om hier weer van te kunnen leren. Dus als er iets naars gebeurd in het leven je dit ook ziet als kans om er wat van te leren en op die manier denk je al een stuk positiever. Via deze intentie valt er ook veel meer te bereiken dan vanuit Jesod intentie. Jesod gaat over materie en tiphared over het gelukkig zijn zelf. Als je materie met geluk verbind en je verliest materie ben je ongelukkig. Als je geluk afzonderlijk bekijkt niet.

Tot zover een 'klein' woordje uitleg over Kabbalah met zijn ideeên. Zie ook www.kabbalah.com.Graag verwijzen wij ook naar ons boek 'De Alchemie van de Liefde' zie www.thealchemyoflove.org en www.lifefocus.be,

Het team van 'De Alchemie van de Liefde'.

Geen opmerkingen :

Een reactie posten