Gegroet
Beste Lezer!

Of, om het in onze termen te zeggen: TALOLO, de eerste letters van T-he AL-chemy O-f LO-ve.
Het komt van ons boek 'De Alchemie van de Liefde', een waar gebeurd liefdesverhaal.
Lees hoe we samen naar een Wereld van 'Vrede, Harmonie en Liefde' kunnen gaan!

Meer weten? Zie www.thealchemyoflove.org

zondag 7 april 2013

Wat is een Lage energiewoning?

In een lage energiewoning zijn alle voorhanden zijnde maatregelen getroffen om het energieverbruik tot een uitstekend niveau te beperken. Een lage energiewoning heeft een E-peil lager dan 60 en een K-peil niet hoger dan 33. Ter vergelijking: de EPB-regelgeving in Vlaanderen schrijft een E-peil van 70 voor bij K40. Het verbruik voor de verwarming en koeling ligt voor een lage energiewoning rond de 30 kWh/m² vloeroppervlakte op jaarbasis.


Eigenschappen 
De lage energiewoning is ontworpen op energiezuinigheid. Ze is dan ook zo energiezuinig mogelijk georiënteerd. Ideaal is een noord-zuidoriëntatie. Behalve een goede inplanting heeft de lage energiewoning een compact bouwontwerp. Uiteraard is van een dergelijke energiezuinige woning de volledige buitenschil bovengemiddeld geïsoleerd. De woning is zo luchtdicht mogelijk gemaakt. Voor de aanvoer van verse lucht is een ventilatiesysteem voorzien, eventueel met warmterecuperatie. Klik hier voor een overzicht van de verschillende ventilatiemogelijkheden.
Wat de verwarming betreft, gaat de voorkeur naar zuinige oplossingen. Hierbij komen de Energiezuinige cv-ketel en de Warmtepomp in aanmerking. Het elektriciteits- en waterverbruik is beperkt met Energiezuinige apparaten (die je herkent aan het energielabel), Energiezuinige verlichting en Fotovoltaïsche panelen die de elektriciteitsvoorziening kunnen ondersteunen. Voor de verwarming van sanitair water is een zonneboiler een goede keuze. 

Voordelen
Een lage energiewoning verbruikt minder energie waardoor je bespaart op je verwarmingskosten. Omdat je de verwarmingskosten aanzienlijk beperkt, ontstaat er een terugverdieneffect. Minder energiegebruik betekent ook minder uitstoot van CO2. Een lage energiewoning is dus beter voor het milieu.

Kostprijs en subsidies 
De ene lage energiewoning is de andere niet. Daarom is het moeilijk om een exacte kostprijsramingen te maken. Een lage energiewoning verbruikt 50 tot 60 % minder dan een klassieke woning. De terugverdientijd schommelt rond de 15 tot 20 jaar. De Vlaamse netbeheerders voorzien premies voor nieuwbouw voor projecten met E60 en lager. Deze premie vervangt de afzonderlijke premies voor energiezuinige maatregelen bij nieuwbouw.
Lees meer over premies in de Premielinker.


Graag verwijzen wij ook naar ons boek 'De Alchemie van de Liefde' zie www.thealchemyoflove.org en www.lifefocus.be,

Het team van 'De Alchemie van de Liefde'.

Geen opmerkingen :

Een reactie posten