Gegroet
Beste Lezer!

Of, om het in onze termen te zeggen: TALOLO, de eerste letters van T-he AL-chemy O-f LO-ve.
Het komt van ons boek 'De Alchemie van de Liefde', een waar gebeurd liefdesverhaal.
Lees hoe we samen naar een Wereld van 'Vrede, Harmonie en Liefde' kunnen gaan!

Meer weten? Zie www.thealchemyoflove.org

maandag 8 april 2013

Het Boeddhisme


Geschiedenis
Het boeddhisme begon met de leer van Siddharta Gautama, die zo'n 2500 jaar geleden in India woonde. Gautama was de zoon van een edelman en groeide op in een schitterend paleis. Bij zijn geboorte voorspelde een wijs man dat Gautama een groot heerser zou worden. Ondanks het luxe leven van Gautama voelde hij zich gevangen en ongelukkig. Op een dag maakte hij een ritje buiten de paleismuren. Eerst zag hij een oude man, daarna een zieke man en toen het lichaam van een dode man. Gautama was erg geschrokken van dit lijden. Hij vroeg de bestuurder van het rijtuig wat dit betekende, de man antwoordde hierop dat ouderdom, ziekte en dood iedereen zou treffen. Gautama leefde 5 jaar lang bij 5 heilige leraren in een bos. De antwoorden die hij zocht vond hij daar niet en besloot naar de stad Bodh Gaya te gaan. Daar ging hij mediteren en besefte dat de mens lijdt omdat hij nooit tevreden is met wat hij heeft. Vanaf die tijd werd Gautama, Boeddha, genoemd, de 'verlichting'. Hierna reisde hij India door met zijn volgelingen.


Wat geloven de Boeddhisten?
Boeddhisten geloven dat ieder mens zelf beslist of hij verantwoordelijkheid wil nemen voor zijn daden en of hij bewust wil worden van de waarheid. Als mensen goed en wijs handelen, dan worden ze gelukkig en tevreden.daarvoor hoef je niet bijzonder te zijn. Iedereen kan zijn gedrag verbeteren. Boeddhisten geloven dat je ziel opnieuw wordt geboren in een ander lichaam van een mens of een dier nadat je overleden bent. Dus dat je, elke keer als je dood gaat weer, wordt herboren, of anders gezegd: wedergeboren. Dit is een cirkel, waar je moeilijk uit kunt ontsnappen. Kijk naar de waterkringloop. Het regent, de regen komt in de grond of in rivieren terecht, het stroomt naar de zee, daar verdampt het weer, wordt omgezet in wolken en vallen weer naar beneden als regendruppels. Zo gaat het elke keer opnieuw. De regendruppels kunnen hieruit niet ontsnappen, maar de mens wel. Boeddhisten streven ernaar om verlost te worden uit deze kringloop. Als je een goede daad verricht in je leven (karma), kom je dichterbij de verlossing. Uiteindelijk hoef je niet meer opnieuw geboren te worden. Deze kringloop noemen we de Samsara. De ontsnapping noemen ze nirvana. Het is voor de Boeddhisten heel belangrijk dat je andere mensen helpt, ook is het belangrijk om goed voor de aarde te zorgen en vervuiling van het milieu tegen te gaan.


Hoe leven ze?
Boeddhisten proberen te leven volgens de leer van Boeddha. Hij heeft steeds gezegd: 'Doe geen kwaad, zet je in voor het goede en reinig je geest.'  De boeddhisten proberen dit zo goed mogelijk na te leven. Hier horen vijf beloften / voorschriften bij die ook nageleefd moeten worden, want alleen beloven is niet genoeg.

1. Je mag geen enkel levend wezen kwetsen of doden. Daarom zijn sommige boeddhisten vegetarisch.
2. Je mag niet stelen of iets wat niet aan jou wordt gegeven nemen.
3. Beheers je seksuele verlangens.
4. Je mag niet liegen.
5. Gebruik geen alcohol of drugs.
6. niet eten na twaalf uur 's middags
7. niet zingen of dansen op een vrolijke manier
8. geen parfum gebruiken of sieraden dragen
9. niet op een zacht bed slapen
10. geen geld aannemen

Natuurlijk zijn er verschillende strekkingen die deze tien punten elk op hun manier beleven. Boeddhisten bidden vaak in hun eentje of met andere boeddhisten in een groep. Dat kunnen ze thuis doen maar ook in de tempel, boeddhistische kloosters.Sommige boeddhisten verlaten hun thuis om hun leven te wijden aan het Boeddhisme. Ze bestuderen en vertellen andere mensen over de leer van Boeddha. Deze monniken en nonnen leven een sober leven. Ze leren heilige teksten, leren zingen, mediteren en helpen mee met de dagelijkse werkzaamheden in het klooster. De monniken en nonnen moeten zich houden aan tien regels. De hierboven genoemde voorschriften en nog extra vijf regels helpen boeddhisten in hun verdere leven.

Een leuk extraatje - Meditatie


Tot rust komen.
Ga in de kleermakerszit zitten met je rug recht. Laat je armen omhoog komen tot schouderhoogte, met de onderkant van je hand naar beneden. Doe je ogen dicht en adem zachtjes door neus en mond. Begin heel langzaam met je hoofd met de klok mee te draaien. Als je dat één keer hebt gedaan, maak je een draaibeweging met je rechter arm, ga met je hele arm omhoog en naar beneden. Misschien lijkt het een beetje raar en vind je het een beetje moeilijk, maar als je, je goed concentreert lukt het vast wel en zul je een goed gevoel krijgen. Ontspan je buik en haal gelijkmatig adem. Als je deze bewegingen een paar keer hebt gedaan, leg dan je handen rustig op je knieën. Rust een paar minuten uit. Je kunt nu precies hetzelfde doen, alleen dan andersom. Als je ermee ophoudt, blijf dan nog eventjes zitten, misschien als je te snel opstaan wordt je duizelig.

Wakker worden.
Ga weer in een kleermakerszit zitten. Leg je handen naast je knieën neer, met de binnenkant naar achteren en zo dat ze de vloer niet raken. Doe je ogen dicht en begin langzaam met je rechter schouder naar achteren toe te draaien. Als je dat een keer hebt gedaan laat je hoofd meebewegen. Na een paar keer draaien, verander je de richting. Als je deze bewegingen een paar keer hebt gedaan, leg dan je handen rustig op je knieën. Rust een paar minuten uit. Je kunt nu precies hetzelfde doen, alleen dan andersom. Als je ermee ophoudt, blijf dan weer eventjes zitten.


Graag verwijzen wij ook naar ons boek 'De Alchemie van de Liefde' zie www.thealchemyoflove.org en www.lifefocus.be,

Het team van 'De Alchemie van de Liefde'.

Geen opmerkingen :

Een reactie posten