Gegroet
Beste Lezer!

Of, om het in onze termen te zeggen: TALOLO, de eerste letters van T-he AL-chemy O-f LO-ve.
Het komt van ons boek 'De Alchemie van de Liefde', een waar gebeurd liefdesverhaal.
Lees hoe we samen naar een Wereld van 'Vrede, Harmonie en Liefde' kunnen gaan!

Meer weten? Zie www.thealchemyoflove.org

maandag 8 april 2013

Tibetaanse klankschalen


Tibetaanse klankschalen zijn koperkleurige kommen, die bij het aanslaan een unieke, betoverende klank voortbrengen, die doorgaans als erg indringend, mooi en bijzonder wordt ervaren. Over deze instrumenten en hun oorsprong doen heel veel verhalen de ronde. Het is heel moeilijk om na te gaan welk verhaal dé waarheid vertelt. De meeste klankschalen zijn afkomstig uit het Himalayagebied, en het gebruik ervan is er al heel oud.  De schalen werden er volgens een oud en geheim procédé gegoten en gehamerd door een kaste edelsmeden en sjamanen. Het is geweten dat “klank” intensief gebruikt werd bij sjamanistische rituelen en meditaties. 
Hoe worden ze gamaakt?
De oude overlevering zegt dat deze schalen gemaakt zijn van zeven metalen en dat elk metaal ook symbool staat voor een planeet: goud staat voor de zon, zilver staat voor de maan, kwik staat voor Mercurius, koper staat voor Venus, ijzer staat voor Mars, tin staat voor Jupiter, lood staat voor Saturnus. De verhouding van de metalen verschilt van schaal tot schaal, wat elke schaal zo uniek maakt. Elk metaal heeft zijn eigen klank en samen zijn ze verantwoordelijk voor het doorzingen van de klank. Het valt meteen op dat elke schaal er ook anders uitziet. Er bestaan verschillende vormen, er zijn er grote en kleine. Sommige klankschalen zijn versierd met inscripties en er zijn er met dunne en dikkere randen. Al deze factoren bepalen de klankkleur van de klankschaal. Elke klankschaal heeft zijn unieke klank, met zijn verschillende aspecten (grondtoon, boventonen, luidheid en de duurtijd dat de klank aanhoudt).


Boventonen
Het is de rijkdom aan boventonen, die de klank van Tibetaanse klankschalen zo bijzonder maakt. Boventonen zijn afgeleid van de basistoon, het trillingsgetal van de boventoon is een veelvoud van de grondtoon; vandaar dat het een harmonische klank geeft. Omdat een veelvoud van boventonen veelstemmig en zuiver klinkt, worden deze klanken vaak geassocieerd met het sacrale, het absolute, het zuivere. Het klinkt niet mooi en voelt evenmin goed aan, wanneer tonen niet in harmonie zijn. Disharmonisch geluid roept spanning op, werkt in op het totale zijn van de mens en kan zelfs hevige reacties veroorzaken. De klankvorming is ook afhankelijk van de techniek van het aanslaan of het aanwrijven en van het soort klopper. Elke klopper, stok of mallet haalt een andere toon naar boven, hoe kleiner de klopper hoe hoger de toon. Hier zijn eigenlijk geen vaste richtlijnen voor te geven. Wonderlijke fluittonen of glissandi zijn te horen wanneer je in je klankschaal een bodempje water hebt gegoten en bij het aanslaan of aanwrijven de schaal heen en weer kantelt. Wanneer je bij het aanslaan van een klankschaal gelijktijdig met je mond haaks op de wand onder de rand onhoorbare klinkers vormt, versterkt de schaal die klank. Het is enig om met klankschalen te experimenteren, er zijn geen echte voorschriften voor, maar het prikkelt de creativiteit en stimuleert het luisteren! 


Mogelijk is er weerstand, of angst?
Een klankbad helpt je om in één-KLANK te komen met jezelf! We horen zo veel, maar luisteren zo weinig! In deze drukke, lawaaierige wereld doet het deugd om af en toe eens STIL te staan en in één-KLANK te komen met onszelf! Met behulp van de klanken van de Tibetaanse klankschalen wordt ons bewust-zijn geroerd. Klanken kunnen prikkelen, losmaken, verbinden, versmelten, samengaan, tot rust brengen... Klanken kunnen een zalig gevoel teweeg brengen, dat soms dagenlang blijft nawerken. Het ondergaan van een klankbad hoeft niet steeds zwaar meditatief of trance-achtig te zijn. Je kan het zien als een uitnodiging en de klanken gewoon toelaten. Klanken horen immers bij de mens en ieder kan er op zijn eigen unieke manier betekenis aan geven. Als je er een band mee krijgt, komen je eigen thema's spontaan tot leven. Je komt écht in contact met jezelf!

Hoe komt het dat deze tonen ons bewustzijn kunnen aanraken?
De geluiden van Tibetaanse klankschalen verspreiden trillingen, die inwerken op ons lichaam maar ook op onze geest. Klank word je gewaar met heel je lichaam en bij het bespelen van klankschalen is er altijd een reactie, zichtbaar of onzichtbaar. Het is algemeen geweten dat de klanken van Tibetaanse klankschalen een bewustzijnsverruimend effect kunnen hebben doordat zij inwerken op de Alfagolven van onze hersenen. Alfagolven, zijn golven in hersenen die vibreren bij een toestand van kalmte en meditatie. Door gewoon te liggen en je over te geven aan de klanken bereik je al een vorm van ontspanning. De klanken nemen je enerzijds mee en anderzijds brengen ze je tot jezelf. Het proberen om terug te gaan naar de stilte is een innerlijke reis en men komt ook regelmatig verschillende hindernissen tegen. Er spookt van alles door het hoofd, er zijn patronen die ons vastzetten… er is weerstand. De klanken met hun typerende boventonen kunnen energie vrijmaken en die energie laten door-stromen. Er ontstaat een diepe innerlijke rust, die je in staat stelt om je balans opnieuw in evenwicht te brengen. Je kan het eenvoudig ervaren als een terugkeer naar veilige geborgenheid of als tijdelijke ontsnapping aan alle beslommeringen in het dagelijkse leven. 

Even terug naar eenvoud en harmonie. Je ziet, voelt, beleeft maar...

Graag verwijzen wij ook naar ons boek 'De Alchemie van de Liefde' zie www.thealchemyoflove.org en www.lifefocus.be,

Het team van 'De Alchemie van de Liefde'.

Geen opmerkingen :

Een reactie posten