Gegroet
Beste Lezer!

Of, om het in onze termen te zeggen: TALOLO, de eerste letters van T-he AL-chemy O-f LO-ve.
Het komt van ons boek 'De Alchemie van de Liefde', een waar gebeurd liefdesverhaal.
Lees hoe we samen naar een Wereld van 'Vrede, Harmonie en Liefde' kunnen gaan!

Meer weten? Zie www.thealchemyoflove.org

dinsdag 2 april 2013

Wie was de profeet Mohammed?


 
Wie was de profeet Mohammed?

Wat had hij zijn tijdgenoten te vertellen? 

Waarom kunnen we nog steeds lezen wat hij zijn tijdgenoten vertelde? 

Dat lees je hieronder, maar eerst iets over de maatschappij waarin Mohammed opgroeide.

Stammensamenleving
Toen hij in 570 geboren werd, was zijn vaderland Arabië geen echte natie en hadden niet alle bewoners dezelfde godsdienst. De Arabische bevolking bestond uit talloze stammen. Iedere stam had zijn eigen goden. Iedere stam bestond uit clans (families). Aan het hoofd van een stam stond een shaykh (= sjeik, oude man) of stamoudste.


Hij was altijd lid van een belangrijke clan binnen de stam. De shaykh bestuurde zijn stam samen met een raad van majlis (letterlijk: plaats waar men zit). Majlis zijn notabelen. De stammen vochten vaak tegen elkaar om het bezit van bronnen en vruchtbaar land. Maar als ze jaarlijks hun goden in Mekka kwamen vereren, hielden ze een wapenstilstand.

Mekka, 570
Zoals gezegd werd Mohammed in 570 geboren, al is dat niet helemaal zeker. Zijn wieg stond in Mekka, een stad in Arabië. Hij was lid van de stam die het bestuur over de stad voerde. In die tijd was Mekka een handelscentrum. De stad was ook de plek waar mensen van overal op het Arabisch schiereiland eens per jaar hun goden kwamen vereren bij de Kaäba. De Kaäba was destijds een heiligdom, waar honderden verschillende Arabische goden werden aanbeden. Enkele maanden voordat Mohammed geboren was, stierf zijn vader. Broers en zussen had hij niet. Zijn moeder stierf toen hij zes jaar oud was en Mohammed werd eerst door zijn grootvader en later door een oom opgevangen. Hij groeide op in armoede en verdiende eerst de kost als schaapherder voor hij koopman werd. Mohammed heeft verschillende reizen gemaakt met handelskaravanen naar Palestina, Syrië en andere buurlanden van Arabië. 

25 jaar was Mohammed toen hij de rijke zelfstandige zakenvrouw Khadidja leerde kennen. Zij nam hem in dienst als leider van één van haar karavanen. In 595 trouwde hij met haar. Het werd in meerdere opzichten een bijzonder huwelijk. In de eerste plaats was het niet gewoon om als vrouw rijk en zelfstandig te zijn. De meeste vrouwen hadden thuis niets te vertellen en werden nauwelijks beter behandeld dan dieren. In de tweede plaats was Khadidja vijftien jaar ouder. Het was hoogst ongebruikelijk dat een man trouwde met een vrouw die ouder was dan hijzelf. En tenslotte was het niet Mohammed die Khadidja ten huwelijk vroeg, maar omgekeerd. Ook dat was voor die tijd ongewoon.


Mohammed vertelde aan Khadidja over de ontmoeting met Djibriel. Hij hoopte dat hij Djibriel spoedig weer zou zien, maar moest daar maandenlang op wachten. Toen Djibriel weer verscheen, vertelde hij aan Mohammed dat hij door god was gezonden met dezelfde boodschap: “Er is geen andere god dan Allah en Mohammed is zijn profeet.” Daarna verscheen de aartsengel keer op keer aan Mohammed en gaf hij hem nieuwe boodschappen van Allah mee, tot aan zijn dood in 632. Zo bracht hij hem een nieuwe leer bij, de islam. “Islam” betekent “overgave aan de wil van god”.


Mohammed de profeet
Maar de rijkdom ging hem steeds meer tegenstaan. Wat hem helemaal niet zinde was dat hij met zijn rijkdom gunsten kon kopen bij de bestuurders van Mekka. Alle rijke mensen in de stad deden dat. Steeds vaker ging hij Mekka uit om te mediteren. Dat deed hij in een grot bovenop de heuvel Hira, buiten de stad. Hij bracht daar soms de nacht door.

Op een nacht in 610 kreeg hij bezoek van de aartsengel Djibriel, in het christendom bekend als Gabriël. Djibriel gaf hem tot drie keer toe de opdracht iets voor te lezen en telkens was het antwoord van Mohammed 'ik kan niet lezen'. Daarop gaf Djibriel hem zijn boodschap: “Er is geen andere god dan Allah en Mohammed is zijn profeet.” 

Ook kreeg Mohammed een visioen waarin hij naar Jeruzalem reisde en vandaaruit de hemel bezocht. In de hemel sprak hij met Abraham, Jezus en andere profeten en ten slotte met Allah. Allah droeg hem op alle moslims op te dragen dat ze vijfmaal per dag tot hem moesten bidden.

Mohammed de zendeling
Mohammed trok erop uit in Mekka om de nieuwe leer aan andere mensen te verkondigen. De kern van de leer is: 'er is geen god dan Allah en Mohammed is zijn profeet.' Je kunt je tot de leer bekeren door in het bijzijn van twee getuigen deze zin uit te spreken. Maar Mohammed dwong niemand dat te doen, je moest er zelf voor kiezen. Hij vertelde ook dat alle mensen voor Allah gelijk zijn, rijk of arm, blank of gekleurd, ongeacht tot welke stam hij of zij behoort of tot welke clan. Iedereen kan zich dus tot de islam bekeren, zei Mohammed. Khadidja werd de eerste volgeling van Mohammed en zijn dochter Fatima de tweede. Ook richtte Mohammed in Mekka een gebedsruimte in waar hij met zijn volgelingen bijeenkwam: de eerste moskee.


Niet iedereen zat op de nieuwe leer van Mohammed te wachten. Vooral rijke zakenlieden en stadsbestuurders keerden zich er fel tegen. Zij wezen het idee af dat er maar één god zou zijn. Als iedereen maar één god mocht vereren in Mekka, zo redeneerden ze, wat hadden al de bezoekers in Mekka te zoeken, die bij de Kaäba hun eigen goden wilden vereren? Die zouden uit Mekka wegblijven. De stad zou minder bezoekers trekken, de handelshuizen zouden minder klanten hebben.

Daarom maakten stadsbestuurders het leven van volgelingen van Mohammed onmogelijk. Handelaren op de markt mochten bijvoorbeeld geen etenswaren en andere spullen verkopen aan volgelingen van Mohammed. Een aantal volgelingen vluchtte naar een gebied in Afrika dat we nu kennen als Ethiopië.

Hoewel mannen met meerdere vrouwen getrouwd mochten zijn, verkoos Mohammed dat niet te doen. Tot Khadidja in 619 stierf, bleef ze zijn enige echtgenote. Na haar dood trouwde Mohammed met andere vrouwen. Door zijn werk en zijn huwelijk met Khadidja werd Mohammed een rijk man.

Mohammed en de oemma
In 622 vluchtte Mohammed zelf met zijn volgelingen naar Medina. In Medina woonden ook joodse en christelijke stammen. In Medina stichtte hij een nieuwe gemeenschap, niet alleen voor zijn stamgenoten, maar ook voor leden van andere stammen of andere godsdiensten. Dat mensen van verschillende stammen bij één gemeenschap gingen horen, was voor die tijd nieuw. De gemeenschap heette oemma (= natie). Na Mohammed’s dood kreeg het woord 'oemma' de betekenis van 'gemeenschap van de moslims'. Ook in Medina richtte Mohammed een gebedsruimte in, de tweede moskee. Iedereen in de stad was er welkom. Arabië heeft er de naam 'het Land van de Twee Heilige Moskeeën' aan te danken.

De vlucht van Mohammed en zijn volgelingen naar Medina heet Hidzjira. Met deze gebeurtenis begint voor de moslims hun jaartelling.

Bijschrift toevoegen
Mohammed de veldheer
In Medina vertelde Mohammed aan de joden dat Allah ook de god is van Abraham maar dat de volgelingen van Abraham de boodschappen van Allah niet helemaal goed uitgelegd hadden. Mohammed zou hen de juiste uitleg van de boodschap geven. De bestuurders van Mekka lieten Mohammed in Medina niet met rust. Ze vreesden dat zijn gemeenschap in Medina te machtig zou worden. Meermalen stuurden ze soldaten om met Mohammed en zijn volgelingen af te rekenen, maar zonder succes. Tegelijkertijd kreeg Mohammed steeds vaker ruzie met joodse stammen in Medina omdat die met de bestuurders van Mekka zouden samenwerken. Na de zoveelste aanval van soldaten uit Mekka begon hij met zijn volgelingen en een leger van ruiters een veldtocht om heel Arabië met geweld onder zijn gezag te brengen. Ook sloot hij verbonden met stammen in Arabië tegen de stam die Mekka bestuurde. Dat deed hij door te trouwen met vrouwen uit die stammen. Hij wilde daarmee eens en voorgoed afrekenen met zijn vijanden zodat zijn gemeenschap niet langer gevaar zou lopen. Deze veldtocht staat nu bekend als de eerste Jihad of heilige oorlog.

De eerste bedevaart naar Mekka
In 630 kreeg hij ook Mekka in handen, maar niet door te vechten. Hij trok met een groep volgelingen richting Mekka om Allah te vereren bij de Kaäba. Het zou de eerste hadj of bedevaart naar Mekka worden. De bestuurders van Mekka lieten de groep niet toe in de stad. De ruzie die hieruit ontstond tussen Mohammed en de stadsbestuurders dreigde uit te draaien op een veldslag. Na lang onderhandelingen sloot Mohammed een vredesverdrag met de stadsbestuurders en mocht hij met zijn volgelingen Mekka in. Hij had al zijn vijanden uit wraak kunnen afslachten, maar in plaats daarvan vergaf Mohammed zijn vijanden. De bewoners van de stad raakten onder de indruk van Mohammed en zijn volgelingen. Ze waren niet vijandig of agressief, maar vriendelijk en tolerant. Ook de boodschap van Mohammed van vrede, verzoening en de gelijkwaardigheid van alle mensen maakte grote indruk op de bewoners. Sindsdien is Mekka altijd het geestelijke centrum van de islam geweest.

Na de vreedzame inname van Mekka ging de gezondheid van Mohammed achteruit. Hij verkoos in Medina te blijven wonen waar hij in 632 stierf.Graag verwijzen wij ook naar ons boek 'De Alchemie van de Liefde' zie www.thealchemyoflove.org en www.lifefocus.be,

Het team van 'De Alchemie van de Liefde'.


Geen opmerkingen :

Een reactie posten