Gegroet
Beste Lezer!

Of, om het in onze termen te zeggen: TALOLO, de eerste letters van T-he AL-chemy O-f LO-ve.
Het komt van ons boek 'De Alchemie van de Liefde', een waar gebeurd liefdesverhaal.
Lees hoe we samen naar een Wereld van 'Vrede, Harmonie en Liefde' kunnen gaan!

Meer weten? Zie www.thealchemyoflove.org

zaterdag 6 april 2013

Wat is Reïncarnatie?


Reïncarnatie betekent wedergeboorte. Reïncarnatie is de theorie dat er na je aardse dood een zielenleven is waar je je levenservaringen verwerkt en na een tijd van leren en rust weer terugkeert naar het aardse leven in een ander lichaam. Door contacten van mediums met overledenen die zijn overgegaan naar de andere zijde en het geloof van de Hindoes en Boeddhisten in wedergeboorte is men veel meer te weten gekomen over wat reïncarnatie is. Het is niet wetenschappelijk te bewijzen, maar er zijn veel gevallen bekend van mensen die dingen weten uit een vorig leven en ook reïncarnatietherapieën hebben bijzondere verhalen opgeleverd omdat men verhalen uit hun vorige levens vertelde die men nooit kon weten en toch klopten. 


Het Christelijke geloof ontkent het bestaan van reïncarnatie. Zo rond 500 na Christus werd de reïncarnatietheorie uit de bijbel verwijderd. De hedendaagse bijbel komt voort uit de interpretaties van de apostel Paulus. Volgens het Christelijke geloof vindt iemand die goed geleefd heeft een plaats in de hemel bij God. Of je in de hel terecht komt als je slecht geleefd hebt hoor je eigenlijk weinig over, maar dat de hel bestaat wordt wel beschreven.


De Hindoes geloven dat men terugkomt als dier en de Boeddhisten geloven dat reïncarnatie het gevolg is van hebzucht en dat het de bedoeling is om deze keten te doorbreken, het bereiken van de Nirvana. Iedereen bezit een lichaam en daarin huist je ziel. Alle zielen komen van een plek in de kosmos, het zielenrijk. Op die plek heerst een soort goddelijk bewustzijn en alle zielen komen daar om zich te ontwikkelen om zo deel uit te maken van de kosmos. Dit zielenrijk bevindt zich in een andere dimensie waar een hogere trillingsenergie heerst. Hier heerst een complete harmonie en het begrip tijd is daar onbekend. Als een ziel incarneert krijgt hij een levensles mee die hij in dat aardse leven moet voltooien.


Het zielenrijk bestaat uit 7 hoofdlagen of sferen en deze bestaan weer uit 7 kleinere sublagen. De ziel begint in de laagste sfeer als hij voor het eerst incarneert. In het zielenrijk leeft men als ziel in een zielengroep. In deze zielengroep zijn alle zielen die je in je aardse levens steeds weer zult tegenkomen. Samen met je gids zal je het juiste moment van wedergeboorte bepalen en weer teruggaan naar de aarde en geboren worden. Samen met hem stel je je levensles samen en deze wordt bepalend voor je aardse levens. Als je het zo bekijkt is je toekomst dus al enigszins vastgelegd. Of je je les ook zult volgen hangt af van hoe je aardse leven zal verlopen. Daarnaast zal je zelf bepalen bij wie je geboren wilt worden en hoe je het leven wilt eindigen. Je probeert altijd in de buurt van je eigen zielgenoten geboren te worden, als aards familielid of als kennis. Als dit om één of andere reden niet gebeurt zoek je later in je aardse leven toch weer contact met je naaste zielen. Als je reïncarneert wordt je geholpen door je gids en soms ook hulpgidsen.

Het kan zijn dat je de negen maanden van de zwangerschap mee zal maken en rondzwerft als aanwezige bij je zwangere moeder, maar het kan ook zo zijn dat je pas later in haar buurt verblijft. De reïncarnatie vind meestal plaats na de 8ste maand van zwangerschap. Uit verslagen van de regressietherapieën blijkt dat slechts weinigen pas reïncarneren bij de geboorte op het moment dat de baby begint te huilen. De ziel zal in die periode voor de incarnatie de nodige indrukken op doen en eigenlijk alles meemaken bij de moeder. Dit alles neemt hij in zijn onderbewuste mee in zijn aardse leven. Daarom komt het voor dat een ongewenst kind soms weet dat hij ongewenst is ook al begrijpt hij niet hoe hij dat weet. Jonge kinderen kunnen deze aanwezigheid van die ziel bij hun moeder soms voelen. Als om één of ander reden de zwangerschap beïndigd wordt dan zal de reincarnatie ook niet doorgaan. Hier is wel van belang waarom de zwangerschap verstoord wordt.


Eén van de theorieën is de volgende: "Wordt er abortus gepleegd, dan staat dit eigenlijk gelijk aan moord. De ziel kan niet reïncarneren en je moet om dit goed te maken opnieuw proberen een kind ter wereld te brengen waarin deze ziel kan reïncarneren of een kind adopteren en deze accepteren om je karma zuiver te houden. Gebeurt dit niet, dan zal het in je karma worden opgenomen. Volgens de Hindoes zijn de gevolgen niet leuk, je krijgt dan bijvoorbeeld in een ander leven een kind dat je in je levensdagen kwelt of andere ellende wordt je toegezegd, dit als gevolg van de karma. Dit geldt niet alleen voor de vader en moeder, maar ook voor degenen die aan de abortus hebben meegewerkt, zoals artsen, verpleegkundigen, etc. Abortus is niet iets natuurlijks en komt alleen bij de mens voor. De enige uitzondering waarbij abortus mag worden gepleegd is dat het leven van de moeder in levensgevaar is." Ik ben het hier niet helemaal mee eens. Iemand die abortus laat plegen heeft daar over het algemeen een goede reden voor en ik ben dan ook van mening dat ook die abortus een deel van je levensles is. De ziel wacht dan gewoon op een ander volgend moment. Dit kan gebeuren in dit leven, maar ook in een volgend leven. Hij heeft al de beslissing genomen om te reïncarneren, dus mogelijk zal hij zijn plan aanpassen aan de aardse werkelijkheid. De ziel zal weer terugkeren naar het zielenrijk en zijn tijd afwachten. Als het voorbestemd is dat een ziel bij jou geboren gaat worden zal het gewoon een volgend geschikt moment afwachten om bij jou geboren te worden. In de beginjaren als baby en peuter zijn er nog bindingen aanwezig met het zielenrijk. Normaal verdwijnen deze naarmate men ouder wordt. De ziel is dan nog bezig om aan het lichaam te wennen, het zogenaamde integratieproces dat ook wel het aardsen wordt genoemd.

Als dit proces niet goed verloopt kunnen er problemen ontstaan, deze kinderen noemen we nieuwetijdskinderen. Deze kinderen hebben nog bindingen met hun verleden als ziel en dit uit zich bijvoorbeeld in praten over hun onzichtbare vriendje waar ze ook mee spelen. Meestal is dit de gids van dat kind. Eenmaal gereïncarneert begint je nieuwe leven als mens en moet je je "taak" in dit leven zien te volbrengen. Iedereen begint met een blanco geheugen, dus zonder kennis van vorige levens en voorkennis van je doel in dit leven. Je bent je dus niet bewust van je levenstaak, maar door je leven goed te leiden en problemen het hoofd te bieden moet je er het beste van zien te maken. Je zult je je als mens tussen personen bevinden die ook in het zielenrijk je naasten zijn. Het zullen ook personen zijn uit je vorige levens. De bedoeling hiervan is om je sneller het levensproces te kunnen laten doorlopen.


Als je het pad van je levenstaak niet goed volgt word je langzaam maar zeker wel in die richting geduwd. Je zult merken dat bijvoorbeeld bepaalde zaken in je leven niet goed gaan of je wordt tegengewerkt. Je ziel weet wat je levenstaak is en via je gevoel zal het ook signalen afgeven als je verkeerde dingen doet. Deze signalen kunnen zich ook uitten in diverse lichamelijke kwalen en klachten. Het is dus heel belangrijk om naar je gevoel te luisteren, want dat geeft aan of je het goed doet of niet. Je gevoel geeft het meestal goed aan.

De ziel kan in het aardse leven zijn ervaringen, kennis en geestelijke verrijking opslaan en meenemen na het overlijden. Op het moment van overlijden begint de ziel zich weer vrij te maken van het lichaam en zal de terugreis beginnen naar het zielenrijk. De ziel is onsterfelijk en zal niet door ziekte of dood van het lichaam aangetast worden. Als men sterft door ziekte dan is het lichaam ziek en niet de ziel. Als het moment van overlijden plotseling gebeurt of zoals het eigenlijk niet de planning was dan kun je nog niet het besef hebben dat je dood bent en kun je blijven rondzweven, meestal op de plek van overlijden of van je huis. Pas wannneer je beseft dat je dood bent kun je terugkeren naar het zielenrijk. Je gids zal zijn best doen om je te overtuigen mee te gaan naar het Licht. Anderen voelen zich vanzelf aangetrokken door het Licht. De ziel zal zijn terugweg naar het zielenrijk, het Licht, zoeken. Beschrijvingen van mensen die een bijna-dood-ervaring hebben gehad vertellen over het Licht waar ze op af gaan. Daar wordt je liefdevol opgewacht en begeleid door je naasten die eerder overleden zijn en je gids(en) om je gerust te stellen. Je komt in een soort wachtkamer terecht om weer te wennen aan het leven boven en om vrij te komen van je aardse denken. De tijd in deze wachtkamer is afhankelijk van je eigen besef en welwillendheid om het te accepteren. Daarna vervolg je de reis verder naar het zielenrijk. Als je er klaar voor bent zal je met de mentor uit je zielengroep je leven doornemen. Als ziel heb je al je herinneringen meegenomen. Als je je taak niet goed gedaan hebt mag je het nog een keer proberen in een volgend aards leven. Boven in het zielenrijk zal je eerst even bijkomen van alles en genieten van de rust. Op het moment dat je voelt dat het zover is keer je terug naar de aarde in een ander lichaam en zal je weer geboren worden als mens en je volgende of dezelfde taak proberen te volbrengen. 


De bedoeling van dit alles is om te komen tot een geestelijke verrijking en je op te leiden tot een bewustzijnsniveau om te promoveren naar de allerhoogste 7e sfeer in het zielenrijk waar je dan zelf als geestelijke leider ander zielen gaat begeleiden met hun aardse leven. Geestelijke leiders worden ook wel gidsen genoemd. Het proces van leren om steeds meer inzicht te krijgen zal dan ook nog steeds doorgaan totdat we de 7e sfeer gaan verlaten om ons tot het "Goddelijke" te verenigen. Dan hebben we ons einddoel bereikt.




Graag verwijzen wij ook naar ons boek 'De Alchemie van de Liefde' zie www.thealchemyoflove.org en www.lifefocus.be,

Het team van 'De Alchemie van de Liefde'.

Geen opmerkingen :

Een reactie posten