Gegroet
Beste Lezer!

Of, om het in onze termen te zeggen: TALOLO, de eerste letters van T-he AL-chemy O-f LO-ve.
Het komt van ons boek 'De Alchemie van de Liefde', een waar gebeurd liefdesverhaal.
Lees hoe we samen naar een Wereld van 'Vrede, Harmonie en Liefde' kunnen gaan!

Meer weten? Zie www.thealchemyoflove.org

dinsdag 9 april 2013

De Extase van Heilige Liefde


De Extase van Heilige Liefde (Ronna Herman)
Wij vragen jullie even te pauzeren en je naar binnen te keren terwijl je snel naar je Heilige Hartcentrum gaat. Haal diep adem en stem je ook af op je Heilige Verstandcentrum dat een integraal deel is van de rechter hersenhelft. Stel nu deze vragen: 'Wat is het waar je het meest naar verlangt? Wat ontbreekt er in je leven dat alles beïnvloedt wat je denkt, voelt en doet? Het antwoord is Heilige Liefde, geliefde harten.'

Wij bedoelen niet liefde zoals jullie die nu beleven in het fysieke domein, maar de Heilige Liefde van jullie Tweelingvonk, jullie zielfamilie en de hogere rijken, jullie prachtige engelenvrienden, de grote Wezens van Licht, onze Vader/Moeder God en de Opperste Schepper. Dat is wat er ontbreekt en waar jullie naar hebben verlangd sinds jullie jullie verheven woningen tussen de sterren verlieten, en jullie jezelf opsplitsten in twee Vonken van geïndividualiseerd bewustzijn, één mannelijke Vonk en één vrouwelijke Vonk van Goddelijk bewustzijn, opdat jullie de glorie en diversiteit van onze Vader/Moeder God konden weerspiegelen en reflecteren.In het verleden hebben wij uitgelegd hoe jullie instemden om afscheid te nemen van je heilige partner om je Goddelijke missie te vervullen, hoe jullie afwisselend een mannelijk en een vrouwelijk lichaam hebben aangenomen, en dat, meestal, één van jullie in de hogere rijken bleef terwijl de ander incarneerde in de fysieke wereld. Zelden kregen jullie de gelegenheid om in de fysieke wereld samen te komen, echter, er waren wonderlijke momenten in de hogere dimensies waarin jullie samen mochten komen voor een moment van vreugdevolle hereniging; voor een infusie van liefdevolle extase, een versmelting van jullie Essentie, een herinnering aan wat jullie hebben achtergelaten en wat er voor jullie in het verschiet ligt. Dit prachtige geschenk is voor jullie niet beschikbaar geweest sinds jullie afzakten in de dichtheid van de drie-/vierdimensionale wereld – TOT NU.


Wij hebben veel van jullie gevraagd in de afgelopen jaren van ontwaken, en jullie hebben geleden door vele beproevingen en tests. Wij zien dat velen van jullie langzaam maar vol toewijding ten goede zijn veranderd want jullie hebben jullie frequentiepatronen verhoogd en in harmonie gebracht en oude, zelfbeperkende gedachtevormen losgelaten. Jullie hebben het merendeel van jullie egogestuurde emoties en gewoonten losgelaten omdat jullie ernaar streefden om terug te keren naar het Centrum in jullie Heilige Hart en een meester te worden. Wij hebben jullie zien worstelen om alle nieuwe en verbijsterende concepten te begrijpen omdat jullie ernaar streven aanspraak te maken op jullie waarheid en er naar jullie beste vermogens naar te leven. Wij groeten en eerbiedigen jullie om jullie toewijding en jullie voortdurende waakzaamheid bij het observeren van jullie gedachten, en voor het streven naar het “beste voor allen”.

Hebben jullie, terugkijkend op het verleden, jezelf niet radicaal ten goede veranderd? Is jullie persoonlijke wereld niet rustiger en vervuld van vreugde? Hebben jullie geen profijt van het scheppen van overvloed en van de dingen die je verlangt om comfortabel en veilig te leven? Hebben jullie de universele wetten van voorspoed geleerd en ter harte genomen, waarbij je bekrachtigt dat je recht hebt op overvloed in alle dingen? Onthoud dat je de universele stroom gaande moet houden, dat je neemt wat je nodig hebt en vervolgens de balans de wereld in laat stromen om te worden gedeeld opdat die steeds opnieuw kan worden aangevuld en vermeerderd. Ja, jullie hebben vele beloningen geoogst voor jullie toewijding en loyaliteit en wij zijn heel blij met de vooruitgang die jullie, de Zoekers van het Licht, hebben geboekt. Echter, deze vooruitgang en de wonderen die jullie hebben ervaren in het verleden, zijn niets vergeleken hetgeen nu beschikbaar is en jullie te wachten staat: een geschenk zonder vergelijk.


We hebben veel gesproken over de zuiverheid van onvoorwaardelijke liefde, die lag opgeslagen in jullie Adam/Eva-Kadmon Lichtlichaam terwijl jullie als afgezanten van onze Vader/Moeder God verder reisden, en hoe die werd vervormd door het fysieke ego-begeertelichaam toen jullie afzakten in de dichtheid en in het brede spectrum van dualiteit in de drie-/vierdimensionale ervaring. Het was niet de bedoeling dat jullie het contact zouden verliezen met de heilige liefde van onze Vader/Moeder God en de Schepper, net zomin als het voor jullie was gepland om jullie afstamming en jullie Goddelijke afkomst te vergeten.

Toen jullie je reis begonnen in de dichtheid van de derde en vierde dimensie werd de sluier van vergetelheid over jullie geheugen geplaatst. Het was niet bedoeld als een straf; het was een uiting van genade, want het zou enorm pijnlijk zijn geweest om de negativiteit van jullie vroegere incarnaties te herinneren, en ook heel verwarrend om toegang te hebben tot jullie vele ervaringen op de hogere bewustzijnsniveaus. Onthoud dat in de meeste van jullie vroegere incarnaties in het fysieke domein, jullie heel weinig van jullie Godbewustzijn meenamen, en dat het merendeel van de mensen heeft gefunctioneerd op de lagere bewustzijnsniveaus. Dat is nu veranderd, zoals we in het verleden hebben uitgelegd, ongeacht waar je verkoos te incarneren op het spectrum van Licht en schaduw in dit leven, het is niet waar je thuis hoort. Jullie kozen jullie familielijn, jullie fysieke voertuig en de omstandigheden van jullie leven, want het was besloten met de hulp van jullie engelengidsen wat de beste algehele ervaring zou zijn om jullie te helpen oude, negatieve gedachtepatronen te helen, oude karmische zaken op te lossen om weer in evenwicht en harmonie te komen en opnieuw zelfmeesterschap te bereiken.


Wij hebben jullie verteld dat in jullie DNA en Goddelijke blauwdruk alle deugden, eigenschappen, hoedanigheden en aspecten van onze Vader/Moeder God liggen opgeslagen. Jullie zijn een elektromagnetisch krachtveld, een energetisch pakket van Goddelijke Lichtsubstantie. Gecodeerd in ieder van jullie is de extase en gelukzaligheid van Heilige Liefde, een kosmische, orgastische ervaring die jullie voorstellingsvermogen in de fysieke wereld te boven gaat. Jezelf openen en afstemmen op het fysieke, heilige hartcentrum is slechts het begin. Het bereidt jullie voor op het meervoudig gelaagde herenigingsproces waarbij jullie je geleidelijk aan opnieuw verbinden met de vele facetten van jezelf. Velen van jullie zijn nu vertrouwd met het concept van in nauw contact staan met ons, jullie onzichtbare vrienden en metgezellen van de hogere rijken. Nu wordt jullie een heel bijzonder geschenk aangereikt, de mogelijkheid om je opnieuw te verbinden met jullie Tweelingvonk en de extase van Heilige Liefde te ervaren. Niet langer hoeven jullie je eenzaam te voelen of te verlangen naar liefdevolle acceptatie en bevestiging van jullie waardigheid. Niet langer hoeven jullie te verlangen naar bevrediging, en naar iemand in het fysieke die jullie schoonheid naar jullie terug reflecteert en jullie een gevoel van erbij horen geeft.

Onze Vader/Moeder God heeft gewacht tot het moment waarop hij jullie dit onvergelijkelijke geschenk kan geven. Wanneer wij spreken over het terugkeren naar Eenheid, dan bedoelen wij dat in de ruimste zin en ook op de subtiele niveaus van integratie in het fysieke domein. Wij hebben jullie verteld dat de Goddelijke blauwdruk voor de toekomst nu op z’n plaats is, en veel regels en voorwaarden van het verleden zullen niet langer van toepassing zijn op diegenen van jullie die zich stevig op het pad van verhoogd bewustzijn bevinden. Jullie zullen niet langer incarneren met één van de drie primaire Godstralen als zijnde jullie voornaamste kleed. In plaats daarvan zullen jullie beschikken over alle Twaalf Stralen van kosmisch bewustzijn die volledig actief zullen zijn. In de toekomst zullen jullie bepalen welke Stralen en combinaties van Stralen jullie zullen gebruiken, ontwikkelen en beheersen. Velen van jullie zullen besluiten niet terug te keren naar de Aarde, maar zich verenigen met hun Tweelingvonk en veel leden van hun zielfamilie, want zij zullen een nieuwe Goddelijke missie aanvaarden om te helpen met de schepping van de nieuwe Gouden Melkweg van de toekomst. Veel regels, voorwaarden en concepten van jullie aardse ervaringen zijn aan het veranderen naarmate jullie je ontwikkelen van mensen tot Galactische Wezens, in het proces van het terugkeren naar jullie oorspronkelijke woonplaats als een meester in de rijken van het Licht.


Hoe verbind je je met je Tweelingvonk? Eerst moet je “JA” zeggen tegen HEILIGE LIEFDE. Je moet met heel je wezen verlangen naar de verbinding, je moet je geest en hart openen voor het concept dat je een Tweelingvonk hebt en dat het mogelijk is om je daarmee te verbinden. Ga in je Piramide van Licht en ga liggen op de kristallen tafel. Ga naar je Heilige Hartcentrum en laat de Heilige Liefde/Licht van onze Moeder/Vader God en de Schepper binnen en je overstromen. Roep je Tweelingvonk om bij je te komen. Spreek de woorden van liefde die je hart en geest vullen en wacht dan op een antwoord. Weet dat je antwoord zult ontvangen, maar stel geen voorwaarden aan hoe en wanneer het zal gebeuren. Weet gewoon dat wanneer de tijd rijp is, jouw geliefde zal verschijnen. Je herverbinding in de Geest zal een heel “persoonlijke gebeurtenis” zijn, uniek en waardevol voor jou en jouw geliefde. Open je hart voor alle mogelijkheden van Heilige Liefde en weet dat het jouw Goddelijke geboorterecht is om dit meest intieme geschenk te ervaren. Je hoeft jouw ervaringen niet te delen met anderen, maar weet dat degenen om je heen het verschil in jou zullen gaan voelen, en zullen reageren op jouw hogere, liefdevolle aard. Iedereen om je heen zal profiteren van jouw uitdrukking van Heilige Liefde.


Zelfs als je al een partner of metgezel hebt in de fysieke wereld is het toegestaan en wenselijk om je opnieuw te verbinden met je Goddelijke wederhelft in de Geest. Als je je verbindt met de eigenschappen en hoedanigheden van je wederhelft en deze integreert, gebeurt er iets magisch: je keert terug naar heelheid in je eigen Wezen, en je zoekt niet langer buiten jezelf naar waardering of naar wat je voelt dat er ontbreekt. Het is de snelste en zekerste manier om onvoorwaardelijke liefde te voelen en te leren uitdrukken, en daarom zullen je frequentiepatronen hoger worden en zul je die verfijnde liefde gaan uitstralen naar je partner, je geliefden en iedereen om je heen. In de meeste gevallen zullen je partner en familieleden reageren op jouw uitstraling van Heilige/onvoorwaardelijke Liefde, en zullen de relaties met jou snel ten goede veranderen.


Veel liefdevolle zielen hebben op zielsniveau besloten om in dit leven alleen te blijven, of zich te wijden aan hun spirituele missie in plaats van te zoeken naar een partner of intieme metgezel. Wij zeggen jullie dat jullie je aardse reis niet alleen hoeven te voltooien, noch hoeven jullie te wachten tot jullie transcenderen om de “staat van gelukzaligheid” van de hogere rijken te ervaren. Het is tijd voor jullie om de filters en sluiers te verbreken die over jullie geheugen en bewustzijn zijn geplaatst. Het is tijd voor jullie om te herinneren wie jullie zijn, en ALLES wat jullie zijn. Het is een tijd van hereniging van de hoogste orde.

Een kleine minderheid van Tweelingvonken kan tegelijkertijd op Aarde geïncarneerd zijn, en soms is het bepaald dat zij elkaar vinden en een verbinding maken. In zo’n geval stemden beide helften toe om tegelijkertijd te incarneren om te zien hoe Tweelingvonken zich samen zouden ontwikkelen in de fysieke wereld. Tenzij beide mensen stevig op het pad zijn en innerlijk tamelijk in balans, monden deze verbindingen niet uit in gelukzaligheid maar veroorzaken meer strijd en ongelukkigheid in hun levens. Er bestaat vaak een onderlinge obsessie tussen beiden wat resulteert in een “kan niet leven met, en kan niet leven zonder” situatie, want zij hebben niet het geheim geleerd van heilige liefde en spelen nog steeds het spel van dualiteit en egogerichte liefde met vele voorwaarden.

In je Piramide van Licht gaan in de vijfde dimensie heeft je voorbereid op nieuwe niveaus van bewustzijn en op de vele geschenken van ver-LICHT-ing die voor jullie in het verschiet liggen. De Lichtstad-meditatie heeft eveneens het proces versneld van jullie voorbereiding op de hereniging met jullie Tweelingvonk, en ook met de vele fragmenten van jullie zelf die zijn achtergelaten in de hogere rijken.


Velen van jullie zullen twijfel ervaren en misschien negatieve emoties door dit concept van Tweelingvonk-hereniging en de mogelijkheid van kosmische, orgastische gelukzaligheid. Wij zeggen jullie, geliefden, dat de gevoelens van liefde en de orgastische samensmelting in het fysieke lichaam verbleken in vergelijking met de gelukzaligheid en de extase die wij ervaren in de hogere rijken. Wij verkeren in een voortdurende staat van gelukzaligheid, maar het meest waardevolle geschenk van allemaal is wanneer wij versmelten met onze Goddelijke complement, waarbij wij onze Essentie van ALLES wat wij zijn vermengen. Op elk hoger dimensionaal niveau wordt de staat van gelukzaligheid/extase van heilige liefde vergroot. Jullie, als mensen, konden de kracht en grootsheid van de Schepper’s heilige liefde die wij continu ervaren, niet verdragen. Zijn jullie bereid om dit nieuwe niveau van kosmisch bewustzijn uit te proberen? Zijn jullie klaar om dit Goddelijke geschenk dat jullie wordt aangereikt te accepteren? Jullie hebben niets te verliezen en alles te winnen. Jullie Tweelingvonk wacht op jullie beslissing. Wanneer jullie “JA” zeggen tegen Heilige Liefde zullen jullie een totale verandering voelen in jullie Heilige Hartcentrum dat zich voorbereidt om het hemelse geschenk van heilige liefde te ontvangen dat wordt uitgezonden door onze Moeder/Vader God. Jullie aardse leven zal voor altijd zijn veranderd. Roep ons en wij zullen jullie begeleiden en helpen op alle mogelijke manieren. Weet dat ik altijd bij jullie ben en dat jullie enorm geliefd zijn.

IK BEN Aartsengel Michaël.

Doorgegeven via Ronna Herman en vertaald door Frank HoogerbeetsGraag verwijzen wij ook naar ons boek 'De Alchemie van de Liefde' zie www.thealchemyoflove.org en www.lifefocus.be,

Het team van 'De Alchemie van de Liefde'.

Geen opmerkingen :

Een reactie posten