Gegroet
Beste Lezer!

Of, om het in onze termen te zeggen: TALOLO, de eerste letters van T-he AL-chemy O-f LO-ve.
Het komt van ons boek 'De Alchemie van de Liefde', een waar gebeurd liefdesverhaal.
Lees hoe we samen naar een Wereld van 'Vrede, Harmonie en Liefde' kunnen gaan!

Meer weten? Zie www.thealchemyoflove.org

dinsdag 25 maart 2014

Teksten van Omraam Michael Aïvanhov

"‘s Avonds, wanneer we inslapen, verplaatsen de energieën van de hersenen zich naar de zonnevlecht waar een licht begint te schijnen. Bij het ontwaken wordt dat licht zwakker en hernemen de hersenen hun activiteiten. Op geen enkel moment stoppen de hersenen en de zonnevlecht helemaal met werken, maar je kunt zeggen dat ze hun werk afwisselend uitvoeren; de hersenen beheersen ons bewuste leven en de zonnevlecht ons onbewuste en onderbewuste bestaan. Gezien de verbindingen die de zonnevlecht met de hersenen onderhoudt, kun je telkens een beroep op de zonnevlecht doen als je een mentaal werk moet ondernemen: mediteren, studeren, schrijven… Begin door je op de zonnevlecht te concentreren en als je voelt dat de harmonie, het evenwicht zich goed in je hebben gevestigd, ga dan aan de slag; je hersenen zullen worden gevoed en gesteund door de energieën die uit de zonnevlecht komen. En als je tijdens je werk voelt dat je hersenen blokkeren, masseer dan de zonnevlecht met je rechterhand tegen de wijzers van de klok in."

"Wat is een incarnatie? De vereniging, voor een bepaalde tijd, van een geest en een ziel met een fysiek lichaam. Op het moment van de dood scheiden ze en later, in een volgende incarnatie, zullen ze een nieuwe verbintenis aangaan. Het menselijk ego is man noch vrouw, bij het incarneren op de aarde wordt het of het een of het ander, afhankelijk of het positief of negatief gepolariseerd is. Als het positief gepolariseerd is, incarneert het in het algemeen in een vrouwelijk lichaam zodat het over de twee principes, mannelijk en vrouwelijk, kan beschikken. Is het negatief gepolariseerd, dan neemt het doorgaans het lichaam van een man. Je zult je afvragen: ‘Maar waarvan hangt die polarisatie van het menselijk ego af?’ Van het stadium van evolutie waarin het zich bevindt en van het werk dat het moet volbrengen voor zijn vervolmaking. Onze incarnatie op aarde is in zekere zin al een soort huwelijk. We kunnen dus zeggen dat het eerste huwelijk dat een mens sluit, dat van zijn ego is met het fysieke lichaam, en die verbintenis vereist trouw."

"Het verstand is natuurlijk een uitstekend middel tot kennis, maar het is toch beperkt, want het oordeelt en maakt gevolgtrekkingen op grond van het uiterlijk der dingen en de beperkte kijk die het daar op heeft. Dit belet dat wij ons op juiste wijze uitspreken over mensen en omstandigheden, en dat is de oorzaak van veel vergissingen. Zeker, door geduldig een groot aantal elementen te verzamelen, kunnen we erin slagen ons een beeld te vormen van het geheel, maar hoeveel tijd gaat dat kosten? En er zijn altijd subtiele, onwaarneembare dingen, die het verstand niet vermag te bevatten. Als je iemand ontmoet, kun je niet eensklaps weten wie hij is. Je moet hem gedurende een bepaalde tijd vaker ontmoeten. De enige manier waarop je iemand onmiddellijk in zijn totaliteit kunt kennen, is door de intuïtie te ontwikkelen, wat een uiting van de geest is. De ware intuïtie heeft geen enkel element nodig om te oordelen; ze dringt ogenblikkelijk door tot het hart van
wezens en dingen en vormt zich direct een oordeel zonder zich ooit te vergissen. Niets blijft voor haar verborgen."

Omraam Michaël Aïvanhov

Geen opmerkingen :

Een reactie posten