Gegroet
Beste Lezer!

Of, om het in onze termen te zeggen: TALOLO, de eerste letters van T-he AL-chemy O-f LO-ve.
Het komt van ons boek 'De Alchemie van de Liefde', een waar gebeurd liefdesverhaal.
Lees hoe we samen naar een Wereld van 'Vrede, Harmonie en Liefde' kunnen gaan!

Meer weten? Zie www.thealchemyoflove.org

zondag 7 april 2013

Wat is Tantra?


Tantra is een pad van bewustwording en van bevrijding. Het is een reis naar je essentie, naar je (goddelijke) kern. En niet persé om je kern te bereiken, maar om het bewandelen van de weg zelf. Het is een manier om je krampachtige ego-structuren helemaal te leren kennen, en die dan te laten smelten.

Tantra nodigt je uit om een liefdesrelatie aan te gaan met jezelf en met het leven, om jezelf en het leven te onderzoeken in àl zijn aspecten... om iédere ervaring te accepteren, te verwelkomen en te onderzoeken. Of het nu een ervaring is die je vreugde biedt of verdriet, angst of verrukking ... je ervaring bewust doorvoelen is een ingang tot je diepste wezen, en is een weg van bevrijding. Het tantrische pad brengt diepe vervulling.


 Tantra is een spiritueel pad, een kunst, een wetenschap en een levensstijl.
Het is een Sanskriet woord dat "transformatie" betekent en "verruiming, bevrijding". Het basisconcept van deze levensvisie is dat elk menselijk wezen een weerspiegeling is van de hele kosmos. Het is een leer waarin het hele universum een innig samengaan is van bewustzijn en energie, die overal en in alles aanwezig zijn. Tantra ziet in alles het bewustzijn dat het doordringt. Een Indiase Tantra-tekst luidt: "Alles wat hier is, is ook elders. Wat hier niet is, is nergens." De bloem die bloeit, de aarde, de lucht en het water, is allemaal uitdrukking van het bewustzijn zelf. Dit bewustzijn huist ook hier in mij en ik kan er contact mee maken. Deze kracht is namelijk die universele kracht, die ook overal elders in het heelal bestaat: Liefde. Tantra omarmt alle dualiteiten waaruit het leven op aarde bestaat. Liefde en bewustzijn zijn de belangrijkste ingrediënten in Tantra. Liefde heeft een eerder vrouwelijke, yinne natuur; bewustzijn heeft een meer mannelijke, yange natuur. En uiteraard, zoals dat met alle dualiteiten is, zijn liefde en bewustzijn twee complementaire verschijningsvormen. Tantra laat Liefde en bewustzijn samensmelten en opent zo de weg naar het ervaren van je oorspronkelijke heelheid.


De oorsprong van Tantra
Overblijfselen van tantrische rituelen gaan zo’n 5000 jaar terug in de tijd. De tantrische teksten dateren van een paar eeuwen voor onze jaartelling en beschrijven meditaties, disciplines en rituelen. Er zijn 108 originele Hindu-boeken waarin het tantrische systeem werd gedefinieerd en de praktijk werd beschreven, opgetekend in dialoogvorm tussen de Hindu-god Shiva (die de ´penetrerende kracht van gefocuste energie' is) en zijn discipel-partner Shakti (die de vrouwelijke creatieve kracht vertegenwoordigt). Hij heeft de wereld 112 meditatiemethoden gegeven die elk een aspect van de menselijke ervaring gebruiken als een deur naar spiritueel ontwaken. Zijn levenswijze omarmt sensuele liefde tussen man en vrouw als een integraal deel van het spirituele pad. Hij eerde het vrouwelijke en onthulde het belang van een goed evenwicht tussen het mannelijke en vrouwelijke principe. Later zijn er veel commentaren en essays over de eerste boeken geschreven. Deze zijn gekend als de "Tantras". Deze oude boeken beschrijven een hele levenswijze. Ze omvatten zowel de fysieke en materiële werkelijkheid, de mentale en psychologische aspecten, en spiritualiteit. De oorspronkelijke tantrische wetenschap omvatte wiskunde, geneeskunde, astronomie, astrologie, alchemie. De tantrische zienswijze beïnvloedde verschillende Oosterse religies in Indië, Tibet en China.

Tantra in het Westen
Er is een tendens in het moderne Westen om bijna uitsluitend te focussen op de seksuele interpretaties van de tantrische traditie. Alhoewel Tantra een reputatie heeft gekregen als de ´yoga van de seks', is het seksuele element in Tantra maar een deel van haar focus, een middel tot een doel. Tantra is een spiritueel pad waarin seksuele liefde een sacrament is.


Het ultieme doel is ontwaken in de éénheid van het bestaan.
Tantricas (beoefenaars van Tantra) streven naar een spirituele verbinding of éénheid, ze willen zichzelf beleven als een deel van het Ondeelbare Geheel. De weg om deze sublieme staat te bereiken is door de kunst en de wetenschap van tantrische meditatie. Het transformatieproces dat wordt beleefd doorheen deze meditatieve praktijk wordt ervaren als het herinneren van je eigen wezenlijke natuur. Tantra biedt geen geloofssysteem of dogma’s aan, maar wel een onderzoekswijze, die je de mogelijkheid geeft om alle facetten van het leven te exploreren, om je bewustzijn te verruimen en bewustzijn met liefde te verbinden. De tantra-visie accepteert alles. Alles wat iemand ervaart biedt, ongeacht de beoordeling daarvan, een gelegenheid om iets te leren. Een situatie waarin je je bv. gefrustreerd voelt, wordt niet beschouwd als iets "negatief" maar als iets interessant om van te leren. In Tantra wordt elke ervaring gezien als een mogelijke poort tot het goddelijke, tot verruimd bewustzijn, tot kosmisch bewustzijn. Het tantrische pad is fascinerend, omdat je bij gelijk welke emotie of ervaring, een poort naar het goddelijke in jezelf kàn openen. Als je kwaadheid ervaart, dan kan je een methode leren om het enorme potentieel tot spiritueel ontwaken te ontdekken dat in die energie besloten zit. Als je seksuele gevoelens ervaart, dan wordt dit een sleutel om alle geheimen van de menselijke energie te openen. Ook elke zintuiglijke ervaring biedt in Tantra een deur naar kosmisch bewustzijn. Tantra begint bij jezelf, precies zoals je bent, hier en nu, met het verlangen om jezelf beter te kennen, je hart te openen voor de vreugde van het liefhebben. Je kan van gelijk waar beginnen met je transformatie. Tantra houdt zich bezig met "hoe" ons bewustzijn te verruimen, om verantwoordelijk te worden voor alles wat we zijn, beleven en langs deze weg vrij te worden. Tantra is een levenservaring. Het leven begrijpen wil zeggen je erin engageren, en zo transformeren en evolueren. In Tantra bestaat er geen begrijpen zonder het aan den lijve te ondervinden. Eerder dan het opdoen van "kennis", is het vergaren en verrijken van ervaringen, van eeuwig zoeken, uitdiepen, van volledig leven. Het tantrisch pad beoogt de verruiming van het dagdagelijks bewustzijnsveld, om toegang te vinden tot het hoger bewustzijn, de wortel van elk wezen. De tantra-visie is er één van heelheid, die alles omvat, omdat iedere situatie - al dan niet plezierig - de kans biedt om je bewuster te worden van wie je bent en te leren hoe je je capaciteiten kan vergroten. Dat geeft je een unieke gelegenheid om alle aspecten van jezelf te integreren, ook die kanten van jezelf die je gewoonlijk zou verwerpen of verbergen. Deze visie erkent ook dat in elke volwassen mens een natuurlijk en puur wezen huist, dat open en onschuldig onbekend terrein kan verkennen. De onschuld van dit wezen is onaantastbaar en staat voor ons natuurlijk vermogen om van het leven te genieten, lief te hebben, te spelen en gelukzalig te zijn.De Gouden Boeddha is in elk van ons aanwezig en wacht om opnieuw tevoorschijn te komen. Wanneer we als kind geboren worden, zijn we heel. Alle kwaliteiten die we als mens kunnen belichamen, zijn in zaadvorm aanwezig. Maar terwijl we opgroeien, ontwikkelen we enkel die kwaliteiten die gewaardeerd worden in onze omgeving of positief gespiegeld. De kwaliteiten die niet gespiegeld, niet gewaardeerd, niet erkend, of zelfs afgekeurd of bestraft worden, trekken we terug om de pijn niet te hoeven voelen. Waar we een kwaliteit terugtrekken, ontstaat er een energetische leegte, een "gat". Ieder kind trekt bepaalde kwaliteiten terug, en krijgt zijn/haar uniek patroon van gaten. Dat is onze overlevingsstrategie omdat we als kind die pijn ook werkelijk niet kunnen dragen. En naast het terugtrekken van bepaalde -"ongewenste"- kwaliteiten gaan we ons meer en meer vasthouden aan, identificeren met andere kwaliteiten waarmee we wél liefde krijgen. Zo wordt onze egostructuur opgebouwd : een unieke verzameling van onze reactiepatronen en overtuigingen, die we als klein kind aannemen om te kunnen overleven in de wereld. Dat is eigenlijk de oorspronkelijke intentie van het ego : onze essentie beschermen.

De tragiek bestaat erin dat deze verkrampingen of bewustzijnsvernauwingen van het ego vaak ons hele volwassen leven blijven bepalen. In de tantrische traditie verwelkomen we die vastgeroeste, vaak stevige egokrampen: je doorvoelt ze, je brengt er bewustzijn in. Zodat je ze, als de tijd er rijp voor is, als de functie ervan begrepen is, los kan laten. Onze egostructuur wordt zo steeds lichter en transparanter. Onze essentie kan dan meer en meer doorstralen, zichtbaar, voelbaar worden. Tantra nodigt je uit om voor mogelijk te houden dat je zelfbeeld te strak is. Je bent zoveel meer dan je denkt. Je bent bvb. niet alleen maar "iemand die verlegen is in een groep". In je essentie ben je óók iemand "die ervan kan genieten om in een groep in de belangstelling te staan". Of, je bent niet alleen maar "een krachtige vrouw die op haar eigen benen staat". In jouw kern ben je een krachtige én een kwetsbare vrouw, en steun je graag anderen én word je graag gesteund. In ons diepste wezen hebben we àlle kwaliteiten.

Een Oosters verhaal illustreert dit mooi : "In een ver land stond een boeddhabeeld van wel 10 man hoog en gemaakt uit tonnen puur goud. De boeddha zat in een lotuspositie in de tuin van een klooster en velen gingen aan zijn voeten zitten, om zich daar veilig en vredevol te voelen. Op een dag bereikte een bericht het klooster, dat een gewapende, plunderende bende in aantocht was. Iedereen besefte dat de boeddha zou worden meegenomen. Na uitgebreid vergaderen over een actieplan, kwam een monnik met het schitterende idee om het gouden beeld te bedekken met een laag cement, zodat de invallers op een dwaalspoor zouden gebracht worden, denkende dat het maar een stenen beeld was. En zo werkte heel het dorp en alle monniken een ganse nacht samen, om al het goud te bedekken. De invallers kwamen kort daarna in het klooster en zoals verwacht schonken zij geen aandacht aan het "waardeloze" cementen beeld. De invallers bleven lange jaren ter plaatse en toen zij uiteindelijk vertrokken, bleek iedereen die de waarheid wist, gestorven te zijn of uitgeweken naar andere gebieden. Niemand kende nog de ware natuur van het boeddhabeeld. Op een dag zat een jongeman te mediteren bij de boeddha, toen een cementen schilfer van het beeld afviel. Tot zijn grote verbazing merkte hij een gouden glans doorheen de "beschadiging" schijnen. Hij beitelde meer en meer van de laag weg en de gouden glans werd sterker. Het hele dorp werd gewaarschuwd en hielp mee met het wegbeitelen van de cementlaag, tot de gouden boeddha zich sinds jaren weer in al zijn glorie vertoonde."


Dit verhaal is een metafoor die ons vertelt hoe in ieder van ons een gouden boeddha leeft en straalt. We schermen deze essentie af uit angst en als verdediging tegen pijn en kwetsing. Wij bedekken onze goddelijke natuur vanuit het geloof dat het dan veilig is, niemand het kan wegnemen. Maar door dit te doen, hebben we ook de Liefde verbannen en zijn we onze presentie verloren. Laag na laag hebben we onze echte Zelf verborgen en vervangen door egostructuren, strategieën, overtuigingen over hoe we denken te moeten zijn. Dit vormt onze cementlaag. De prijs die we betalen is het verlies van onze verbinding met deze innerlijke rijkdom, onze diepste essentie. Het goede nieuws is dat deze gouden boeddha nog steeds in ons allen aanwezig is en wacht om opnieuw tevoorschijn te komen…

JE BENT AL HEEL !

In Tantra verken je deze lagen, om ze als toegang te gebruiken, tot die staat waar heelheid is. Door bewust aanwezig te zijn bij onze egokramp, openbaart zich het gat dat ooit ontstaan is door het pijnlijk terugtrekken van een kwaliteit. Het vallen door dit gat brengt ons terug in contact met onze oorspronkelijke natuur, ons oorspronkelijk potentieel waar alle kwaliteiten beschikbaar zijn die we als mens kunnen belichamen. Door het verwelkomen van onze egostructuur, er bewustzijn in te brengen, wordt deze transparanter. Je kan zeggen dat ze wat smelt, zodat onze goddelijke natuur gemakkelijker naar buiten kan schijnen.


'In het heden gaan staan is open staan voor het hier en nu zonder ons eraan vast te klampen of ons ertegen te verzetten.' (Stephen Levine)

De hoofdsleutel van Tantra is : leven in het hier en nu. We zijn vaak met onze gedachten bij straks, bij morgen, bij alles "wat we nog zouden moeten doen". Daarmee gaan we voorbij aan alle sensaties, gevoelens, gedachten, energieën die we zouden gewaarworden als we met ons bewustzijn ìn het moment blijven. Dat is het principe van meditatie : in meditatie ben je met je bewustzijn in het "Hier & Nu". Je bent "getuige" van jouw ervaring. In tantrische meditatie leer je om tegelijkertijd je ervaring met nieuwsgierigheid te observeren én ze helemaal te doorvoelen. Je hart is betrokken, je laat je raken. Tantra laat je alles helemaal voelen, doorvoelen, leven, beleven ... Je lichaam is hierbij een waardevol en gevoelig instrument. Je kan jezelf ermee uitdrukken en verbinding maken met anderen. En door alle sensaties fijner te gaan voelen, verbind je je met de vele lagen van je egostructuur. We hebben namelijk allemaal stemmen die ons afkeuren op het moment dat we dieper gaan voelen. Zogauw je iets voelt of ontdekt wat niet past bij je ego, bij je zelfbeeld, vertalen deze afkeurende stemmen of oordelen zich in fysieke sensaties, in spanningen in je lichaam. Het frustrerende van die ego-krampen is dat ze je afsnijden van wérkelijk contact met je omgeving én van contact met je eigen innerlijke diepte. Door de taal van je lichaam te leren, krijg je voeling met je ego-structuren. Je kan waarnemen hoe je oordelen en je zelfbeelden je trachten te houden in je oude ego-kramp, terwijl je bewust ruimte maakt voor groei en transformatie.


'Tantra is geen losbandigheid en ook geen onderdrukking. Het is koorddansen.' (Osho)


Veel mensen hebben (vaak onbewust) de neiging het verlangen naar liefde en geluk op te geven uit angst dat het toch niet vervuld zal worden. Met het onderdrukken van dit verlangen onderdruk je ook je levendigheid, je spontaniteit, je seksuele energie en je spirituele verlangen. Tantra helpt je om je ware verlangen vrij te maken. Je ware verlangen wordt je drijfveer op het spirituele pad. Verlangen staat hier niet gelijk aan zomaar je driften uitleven of het dwangmatig invullen van je begeerte. Of zoals Osho (verlichte meester uit India, 20e eeuw) het meesterlijk zegt : "Tantra is geen losbandigheid en ook geen onderdrukking. Het is koorddansen, het is één van de geweldigste momenten van evenwicht." Tantra veroordeelt je niet als je losbandig wil zijn, of als je wil onderdrukken. Tantra zegt alleen dat beide valkuilen zijn. In beide gevallen zit je gevangen in je denken, ben je niet vrij. Alles wat je losbandig leeft, zal je nooit begrijpen. Je herhaalt eenvoudigweg een gewoonte. Je gaat het niet onderzoeken, je raakt niet dieper. En alles wat je onderdrukt, wordt juist een heel krachtige, vaak onbewuste, drijfveer in jezelf. Daar raak je op gefixeerd. Bewustzijn is de middenweg. Bewustzijn brengt een andere kwaliteit in je leven. Je ware verlangen is liefde voor de waarheid. Soms willen we symbiotisch versmelten met een ander om gevoelens van eenzaamheid en leegte te vermijden. Dit is niet waar tantra over gaat. Juist liefde voor de waarheid, de bereidheid om leegte en eenzaamheid te ervaren, laat je in innerlijke diepte smelten. Je ware kracht is je bereidheid om te participeren aan het leven, om jà te zeggen aan het leven, om néé te zeggen tegen dingen die ballast zijn voor je groei. Je ware kracht maakt dat je al je gedachten, gevoelens, ervaringen kan toestaan terwijl je raakbaar blijft. Je hebt de ander niet nodig om je heel te voelen, je bent al heel. Als je in jezelf overvloed ervaart wordt Liefde een zijnstoestand van waaruit leven vieren wordt.


Vaak zoeken we "vervulling" bij de ander, we zoeken de ander op om een gevoel van "heelheid" te krijgen. In de tantrische visie kan je dat gevoel van heelheid niet vinden in de buitenwereld. Tantra laat je naar binnen gaan naar je kern om de vreugde van je heelheid te ervaren. In onze kern zijn àlle kwaliteiten die we als mens kunnen belichamen aanwezig. Zoals reeds gezegd, identificeren we ons echter vanuit ons bewustzijn met bepaalde kwaliteiten. Die behoren dan tot ons zelfbeeld. De andere kwaliteiten liggen in ons onbewuste. We kunnen ons dan sterk aangetrokken voelen tot iemand die onze onbewuste kwaliteiten leeft. Onze ziel zoekt immers naar éénwording. Dat is ook wat er gebeurt als we verliefd worden. Vanuit ons nog-niet-heel voelen, zoeken we een partner "die bij ons past". 

Als vrouw heb je veel mannelijke kwaliteiten in je onbewuste, heb je een "innerlijke man" of een "animus". Als man heb je vele vrouwelijke kwaliteiten of een "innerlijke vrouw" of "anima" in je onbewuste. Als een uiterlijke verschijning past bij onze innerlijke man of innerlijke vrouw, worden we verliefd. Maar die partner past natuurlijk niet helemaal bij onze innerlijke partner. We proberen dan onze partner te veranderen, wat een frustrerend en pijnlijk proces is voor beiden. En het lukt niet, niemand kan immers een ander veranderen.

Tantra zegt "word je daarvan bewust", en neem je bewustzijn mee op je weg. Je hoeft niet te gaan zitten in je zetel "omdat je toch al heel bent". Ga in contact, ga in interactie met je omgeving, voel wat je aantrekt en wat je afstoot in anderen. En gebruik die ervaringen juist om jezelf daarin te onderzoeken, om naar je eigen diepte te gaan. Tantra moedigt je aan om op je pad naar binnen, je innerlijke man en innerlijke vrouw te ontmoeten, om in jezelf een seksuele éénwording te bereiken. Dan ervaar je heelheid. Dit proces wordt heel mooi beschreven in het boekje "De onbekende partner" van John Sanford. Je hebt de anderen niet nodig om je heel te voelen. Als je in jezelf overvloed ervaart wordt Liefde een zijnstoestand, van waaruit de behoefte groeit om te delen en te vieren. Tantra wil het licht van je bewustzijn laten schijnen in je aannames en je uitnodigen om ze te toetsen aan de werkelijkheid van het NU.Vrij van alle denkconstructies, vrij van alle structuren.
Tantra is geen religie, een religie vormt je naar een model. Tantra heeft geen norm, heeft geen maatstaf wat goed is of wat slecht is. Het ontwikkelingsproces van ieder mens is uniek. Tantra nodigt je uit om dàt te ontdekken en te leven wat voor jou en eventueel jouw relatie(s) bevredigend, vervullend en verruimend is. Tantra ruimt alle systemen op. Als er geen sprake is van een opgelegde orde, ontstaat er in jezelf een heel ander soort orde, een innerlijk geweten. Tantra is ook geen geloof, is geen filosofie, is niet verstandelijk. Tantra gelooft in je eigen ervaring, is existentieel. Tantra wil het licht van je bewustzijn laten schijnen in je aannames en je uitnodigen om ze te toetsen aan de werkelijkheid van het NU. Tantra wil je leiden naar het bewust ervaren en doorgronden van het mysterie van het leven. Niets kan uit de gevangenis van het duister bevrijd worden, tenzij het aan het licht van het bewustzijn wordt blootgesteld. Als we een onderdrukt en niet-erkend gevoel zonder kritiek of angst toelaten in het heldere licht van het bewustzijn, kunnen we het zien voor wat het is, een merkwaardig onpersoonlijke stemming van voorbijgaande aard waar we doorheen gaan. Door ons met mededogen open te stellen voor wat we verdrongen hebben kunnen we dieper doordringen in datgene wat onder deze schijnbaar solide realiteit ligt, naar de stilte van de diepe oceaan terwijl het oppervlak wordt beroerd. Je begint de ruimte te ervaren waarbinnen emoties opkomen en waarin ze ook weer oplossen. (naar S. Levine)

Vrij van de ander
Niet dat we de rest van de wereld niet nodig hebben. Neen, in je eentje kan je niet groeien. Maar we kunnen heel diep in verbinding gaan met de ander, zonder afhankelijk te zijn van de ander voor ons geluk. Vaak verlangen we in diepe verbinding om symbiotisch te versmelten, om afhankelijk te zijn. We hebben immers vaak een (onbewuste) herinnering als baby aan de gelukzaligheid van één-zijn met onze moeder. Tantra nodigt je uit om door die emoties van symbiose heen te gaan. Om je hart te openen in nabijheid van je geliefde, om de schoonheid van de liefde te voelen, om ook de pijn te voelen als je niet wérkelijk kan versmelten. Dat je geen baby meer bent waar voor gezorgd wordt. Om je bewust te worden van je mogelijke angst en onvermogen om in diepe verbinding te gaan. Laat alle gedachten en gevoelens er voor 100% zijn, blijf "aanwezig", blijf "wakker". Door al je ervaringen heen kan je vervolgens de diepte van de verbinding voelen, om als onafhankelijk individu innerlijk te mogen smelten in je eigen schoonheid.

Vrij van emoties
Niet dat we geen emoties mogen hebben. Neen, ga door je emoties heen, onderdruk ze niet, leef ze niet zomaar uit, (be)leef ze met open ogen. Vlucht niet, ga er doorheen. Als je met open ogen het pad van de hebzucht, van de jaloezie, van de woede kunt bewandelen, word je ervan bevrijd. Tantra gelooft in inzicht. Begrijp iets door en door in alle cellen van je lichaam, en het heeft geen vat meer op je. Je kan dan nog alle emoties voelen, maar ze houden je niet meer gevangen. Je kunt ze vrij in expressie brengen. Jezelf in expressie brengen is niet onverantwoordelijk zijn. Tantra zegt: 'Als je jezelf op een intelligente manier tot uitdrukking brengt, zal je niemand kwaad doen. Jezelf tot uitdrukking brengen is léven, jezelf onderdrukken is zelfmoord. Dan word je een open ruimte waarin voortdurend nieuwe ervaringen opborrelen, niet altijd hetzelfde volgens vastgeroeste patronen. Dan is elk moment fris en nieuw.' En zo is liefde is verliefd worden op de werkelijkheid.


We zijn "verdwaald", we zijn er tussenuit getrokken in onze verbeelding, in onze fantasie, in ons verlangen, in onze ambitie, zonder verbinding met onze kern. Niemand kan jouw droom of jouw fantasie binnendringen. Dit geeft je de illusie van vrij te zijn. Het is echter een illusie. Ergens diep van binnen voel je dat je niet vrij bent, je droom of je fantasie laat je even ontsnappen. Ergens diep van binnen verlang je om "thuis te komen". En de paradox is: je bent niet verdwaald. Je bent niet onvrij. Dàt is precies wat je droomt.

Osho beschrijft die paradox : "Op een dag besef je dat je je niet hoeft te bevrijden want je bent altijd al vrij geweest. Je beseft dat je niet hoeft thuis te komen want je bent nergens heengegaan. Op die dag word je wakker."

Maar we zijn vaak bang om "wakker" te worden. Bang om te ontdekken dat er niets is, of dat er niets bijzonder is, of dat het minder mooi is dan we beleven in onze fantasie. Als je wakker bent, kan je ware liefde voelen. Liefde is verliefd worden op de werkelijkheid, precies zoals ze is. Tantra ziet beperkingen als uitdagingen om te groeien.

"Ontwaken is wakker worden uit de droom van onze persoonlijkheid die afgesneden en afgescheiden is van alles. Iedereen ervaart deze toestand van vervreemding in bepaalde mate. Hoe meer je je bewust bent van de vervreemding en de afscheiding door jezelf te zien als een afgescheiden individu, hoe dichter je bent bij het ontwaken. Dan kan je deze ingebeelde positie van "controle houden" loslaten en je overgeven aan het groter geheel." (Eli Jaxon Bear)

Tantra ziet seksualiteit zowel als een uitdrukking van, als een toegang tot het mysterie van het leven.Ons lichaam is de tempel waarin onze ziel woont. We zijn belichaamde geestkracht. Tantra nodigt je uit om je lichaam te verzorgen en ervan te genieten. Vaak zitten we echter vast in allerlei patronen : we vasten of overeten ons, we vrijen vanuit een drang om iets op te vullen (vanuit het ego) of zijn afgesneden van onze seksuele energie, ... Tantra is een groot zuiveringsproces. Je gaat op ontdekking naar wat voedzaam voor je is op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. Je leert liefde, respect en dankbaarheid hebben voor je lichaam. Jouw seksuele energie wordt aangewend om jezelf en de ander écht te ontmoeten op een diep wezenlijk en spiritueel niveau. In zijn boek beschrijft Barry Long de weg van seks naar liefde voor koppels. En het basisboek van Margo Anand "Tantra, een weg naar intimiteit en extase" biedt je stapsgewijze oefeningen om je natuurlijke seksualiteit en de daarmee gepaard gaande spirituele ervaring te ontdekken. Seks vanuit het ego is een fijne energetische ontlading, maar vaak is er geen werkelijke diepe ontroering. Na een tijd kan er frustratie komen, vervreemding en oppervlakkigheid. 

In tegenstelling tot veel spirituele stromingen heeft Tantra seksualiteit met opzet geïntegreerd. Ze stelt technieken, meditaties en rituelen voor waardoor de seksuele ontmoeting een sacrale beleving wordt waarin we de essentie van onszelf en de ander ontmoeten. Door onze energieën op elkaar af te stemmen kunnen we doorheen de fysieke ontmoeting ook ons hart laten raken en de grenzen van ons ego laten smelten. Tantra laat je op een concrete manier je seksuele kracht beleven, als de universele creërende kracht.

Tantra schept ruimte voor het éénworden van mannelijke en vrouwelijke energieën in jezelf. Als deze met elkaar versmelten, ontstaat er een nieuwe dimensie, een sacraal aspect. Dan is het mogelijk je verbonden te voelen met de levenskracht zelf, met de bron van de schepping en met alles wat leeft en liefheeft. Je voelt je één met het hele bestaan.

Tantra bekijkt het lichaam als een tempel waarin deze goddelijke energieën tot uitdrukking komen. Als lichamelijke liefde een sacrale dimensie krijgt, ervaren beide partners hun goddelijke eigenschappen : ze erkennen dat hun ware potentieel tijdloos en onbegrensd is. In Tantra ontdek je dat door de god of godin in je partner te eren, je voorbijgaat aan de grenzen van je persoonlijkheid. Door het goddelijke in die ander te zien, kan je dit ook in jezelf ervaren. Je bent elkaars spiegel. De seksuele vereniging van man en vrouw is in Tantra een symbool voor de wezenlijke éénheid van het bestaan. Het is een eredienst om deze éénheid te vieren. Deze eredienst is waar seksualiteit een spiritueel gebeuren wordt. Dit is de ervaring van tantra.

Tantra is een pad dat uitnodigt om te leven vanuit liefde en bewustzijn. Het beweegt ons van het ego naar onze diepste essentie. De tantrische levenskunst reikt sleutels aan om de stroom van het leven, van de liefde (weer) toe te laten. Zodat we onszelf, de ander(en) en de wereld kunnen ontmoeten met een open hart. De gangbare manier van kijken naar een (partner)relatie is: we gaan op zoek naar onze wederhelft, het ontbrekende stuk om ons (leven) compleet te maken. We verlangen naar relaties die vervullend zijn, zowel op emotioneel, psychologisch, als op spiritueel vlak. De ander wordt dan (bewust of onbewust) gezien als iemand die ons verlangen kan/moet vervullen. Zolang hij/zij dat doet, gaat het goed. Doet hij/zij dat niet of onvoldoende, dan voelen we ons onbevredigd, teleurgesteld, gekwetst, en beginnen we vaak een gevecht. Of de relatie verliest zijn bestaansrecht.


Tantra ziet een (liefdes)relatie niet in de eerste plaats als een situatie die ons gelukkig maakt of moet maken, wel als een geweldige gelegenheid om onszelf te ontwikkelen. Om bewustzijn te brengen in hoe we in relatie zijn, om ons vermogen tot liefhebben te laten groeien. In Tantra is een (liefdes)relatie een bevoorrechte plek om te rijpen aan elkaar. Als we groeien in liefde, komt er meer ruimte voor onszelf, precies zoals we zijn, en voor de ander, precies zoals die is. En gaandeweg komen we meer en meer in contact met onze eigen heelheid, transformeren pijnplekken uit ons verleden die we steeds opnieuw gespiegeld zien door de ander, ontwikkelen we zelf de kwaliteiten die ons zo aantrekken in de ander en ervaren we meer en meer vervulling van binnenuit. Als liefde en bewustzijn samengaan in een relatie, dan wordt ze voortdurend gevoed en vernieuwd en bloeit ze open tot ongekende diepten. Ontstaat er diepe verbondenheid terwijl beide partners meer en meer zichzelf worden en hun potentieel ontwikkelen

Voor meer informatie zie:
Ramakrishna De Meester via http://integraltantrayogacentrumramakrishna.weebly.comGraag verwijzen wij ook naar ons boek 'De Alchemie van de Liefde' zie www.thealchemyoflove.org en www.lifefocus.be,

Het team van 'De Alchemie van de Liefde'.

Geen opmerkingen :

Een reactie posten