Gegroet
Beste Lezer!

Of, om het in onze termen te zeggen: TALOLO, de eerste letters van T-he AL-chemy O-f LO-ve.
Het komt van ons boek 'De Alchemie van de Liefde', een waar gebeurd liefdesverhaal.
Lees hoe we samen naar een Wereld van 'Vrede, Harmonie en Liefde' kunnen gaan!

Meer weten? Zie www.thealchemyoflove.org

zaterdag 6 april 2013

Wat is het Christusbewustzijn?


'The divine role of man is to become the Christ and to sustain on earth the illuminating radiance of God's mind. The Christ Consciousness is the consciousness of our Real self manifested at the point of contact between our soul and the living Spirit. It is our destiny to attain to the level of Christ Consciousness and to be aware of the self as God.'

Het Kosmische Christusbewustzijn
Het Kosmische Christusbewustzijn is de vorm van het bewustzijn die iedere ziel nodig heeft om haar geboorterecht van de vrije wil op het juiste, niet schadelijke manier in de samenleving toe te passen. Alle zielen die in dit bewustzijn verkeren, weten vanuit hun hart wat goed en wat slecht is, wat juist en wat verkeerd in hun handelen is. Het Kosmische Christusbewustzijn is gebaseerd op het innerlijke, intuïtieve weten van het hart en ingeboren kennis van de ziel van de Universele Kosmische Wetten. Het Kosmische Christusbewustzijn uit zich bij iedere ziel in de vorm van het geweten. Zonder enige officiële regels, statuten en protocollen weet iedere ziel op aarde dat mededogen, liefde en respect voor alle levensvormen de kern van een gezonde samenleving vormt, maar ook dat agressie, overheersing, moord en vergelding nooit de wereld tot bloei en succes zullen brengen. Het Kosmische Christusbewustzijn is anders gezegd de onbeschreven wet van het hart. Hoe sterker je connectie met het hart is, hoe duidelijker de innerlijke stem van het geweten in je geest gaat klinken. Het Kosmische Christusbewustzijn is de meest natuurlijke vorm van het bewustzijn van ieder kind van God.


Helaas wordt dit bewustzijn niet door de gehele bevolking op onze planeet uitgedragen. Het massabewustzijn in onze wereld vormt een gigantisch krachtveld van het denken, geloven en handelen volgens de patronen van het lagere, menselijke ego. Een andere benoeming van het massabewustzijn is het ‘vleselijke bewustzijn’ - ‘carnal mind’ in het Engels, die de menselijke wet van ‘de sterkste onder de tirannen’ ondersteunt. Het Kosmische Christusbewustzijn is het enige alternatief dat het egocentrische vleselijke bewustzijn op onze planeet kan vervangen. 


De Kosmische Christus
Het Kosmische Christusbewustzijn wordt naar de naam van de Kosmische Christus vernoemd. De Kosmische Christus is een archetype, het spirituele rolmodel van het Christuskind van Vader-Moeder God. De Kosmische Christus is naar het evenbeeld van zijn Goddelijke ouders geschapen en is in spirituele realiteit het enige kind van God. Alle zielen die door Vader-Moeder God tot leven kwamen zijn als de zonnestralen van de zon de individuele manifestaties van het enige Kosmische Christuskind. 

Het Heilige Christus Zelf – het Hogere Zelf

'We all have our inner teacher who initiates and guides our soul on her spiritual path; it is our real and higher self.' 

Iedere mens is een complexe eenheid van 7 lichamen: 6 fijnestoffelijke en 1 fysiek lichaam, die als lagen van onzichtbare energie over elkaar zijn ‘gestapeld’. Iedere lichaam dient als een transformator van steeds hogere spirituele vibraties, die door de ziel in reïncarnatie worden geassimileerd. Het Kosmische Christusbewustzijn wordt in ieder mens door een bijzonder hoogfrequent spiritueel lichaam in stand gehouden. Dit lichaam wordt ‘het Hogere Zelf’ ofwel ‘het Heilige Christus Zelf’ genoemd. Dit is de geïndividualiseerde manifestatie van de archetypische Kosmische Christus. Door middel van ‘Het Heilige Christus Zelf’ wordt de persoonlijke Christusschap in iedere ziel uitgedrukt. 

The Christ is the mediator between the soul and her Divine Self. He imputes by the power of the Christ Consciousness the understanding of the right use of the Cosmic Law to each soul.


De persoonlijke Christus van iedere ziel is de bemiddelaar tussen de menselijke en Goddelijke zelf. Hij verbindt de perfecte, zuivere, machtige 'Ik ben' Aanwezigheid met niet perfecte, labiele, onwetende ziel die nog in kinderschoenen staat. De persoonlijke Christus, de Hogere Zelf is de beschermengel, spirituele begeleider en wijze leraar die de ziel vanaf haar kinderlijke bestaan naar niveau van spirituele volwassenheid leidt. Met behulp van de persoonlijke Christus blijven alle zielen in de geest met elkaar en met de Kosmische Christus verbonden. Tweelingzielen, zielsmaatjes, overleden en in de fysieke wereld overgebleven familieleden, spirituele begeleiders in de geest en hun leerlingen in materie verblijven altijd via hun persoonlijke ‘Hogere Zelf’ in contact met elkaar. Deze verbondenheid creëert het netwerk van het 'Christuslicht'. Iedere ziel, die in contact met haar eigen Hogere Zelf verblijft, is in staat de eenheid met het gehele Universum te ervaren. Geluk, verdriet, succes, wanhoop van iedere ziel wordt in het spirituele informatieveld, wat het Kosmische Christusbewustzijn in feite is, dag en nacht opgenomen. 


De avatar, levende manifestatie van de Kosmische Christus
Niet alle zielen, die op aarde gereïncarneerd zijn, kunnen de verbinding met haar Hogere Zelf, het Heilige Christus Zelf goed in stand houden. Zonder deze verbinding hebben ze ook geen toegang tot het Christuslicht van het Kosmische Christusbewustzijn. Er zijn genoeg zielen op onze planeet die eeuwen achter elkaar op het niveau van het menselijke, ‘vleselijke’ bewustzijn doorgebracht hebben. Hun contact met de Bron des Levens, hun eigen Goddelijke Vonk – Ik ben Aanwezigheid - en met hun eigen Hogere Zelf was allang verbroken. De enige manier om deze connectie te herstellen is de fysieke aanwezigheid, de materialisatie van het Kosmische Christus, die op de praktische manier het leven en het handelen op het niveau van het Kosmische Christusbewustzijn uit kan beelden. Dat is de missie en de rol van de avatar, de levende manifestatie van het Kosmische Christus.

The Avatar comes as the fulfilment of the Law, not as its exception. It is in the imitation of his Christhood, Buddhahood, the following in his footsteps, that we attain our immortality.

Door de eeuwen heen hebben duizenden reïncarnaties van het Kosmische Christus op aarde geleefd. Vele belichamingen van het Kosmische Christus, zoals Jezus Christus, Lord Krisna, Zaratustra, Gautama Boeddha, Kuan Yin, Padre Pio zijn wereldwijd bekend geworden. Anderen hebben zijn aanwezigheid anoniem gehouden. Ze waren allemaal avatars, de grootste adepten van het Licht, die de essentie, de innerlijke boodschap, de leer en de levenswijze van het Kosmische Christus eigen hebben gemaakt. De ultieme eenheid tussen de ziel, het Hogere Zelf en het Goddelijke Zelf in het spirituele opzicht is het kenmerk van de avatar. In het ‘gemiddelde’ mens leeft de ziel, de Hogere Zelf en het Goddelijke Zelf op grote afstand van elkaar. De communicatie tussen het fysieke, uiterlijke zelf en het spirituele gedeelte van de ‘gemiddelde’ mens in deze moderne tijden is nog ver weg van perfectie. Bij de avatar zijn alle spirituele ‘delen’ met elkaar samengesmolten. Er zit geen splijting tussen de ziel en haar Goddelijke Zelf. Het Hogere, ofwel het ‘Heilige Christus Zelf’ van de avatar leeft, spreekt en handelt vanuit zijn fysieke vorm. Dat zijn de levende Christussen, levende Boeddha’s, levende Kosmische Wezens. Ze geven de mensheid altijd het voorbeeld, de inspiratie om ook de levende Christus, levende Boeddha, levende Krisna te worden.

'Every man and every woman is destined to become the Christ; the Christ in action, the Christ in manifestation, the real Christ in words and deeds!'


Jezus Christus, de belichaming van het Kosmische Christus

'Let that mind be in you, which was also in Christ Jesus.'

Jezus Christus was de fysieke reïncarnatie van het Kosmische Christus en belichaamde in zich volledig het Kosmische Christusbewustzijn.

'The Holy Christ Self of every son and daughter of God upon this planet is one with Jesus Christ. In order to ascend and become the Master over time and space in Matter, every Hindu, every Buddhist and everyone else of every other religion must make peace with his own Holy Christ Self. In that process, he will know the perfect love of the only begotten Son of God, the Universal Christ.'

'The evolution of this planet is so far behind the manifestation of Jesus Christ, the true reincarnation of the Universal Christ. Many man en women have turned their back to the Christed ones, to their own Holy Christ Self and to their own Christ Path for so long, that in order to come back to their own reality, to their own real essence they must consciously accept the physical reincarnation of the Universal Christ in Jesus. They must be willing to bend the knee before a flesh-and-blood Son who may not appeared perfect to the people of his time but who was in the spiritual perspective the perfection of the incarnation of the Cosmic Christ.'

'…If you cannot see the Christ in him, then you will not see the Christ in yourself and in your neighbour.'

Het Hogere Zelf van ieder mens op aarde heeft dag en nacht de open toegang tot het licht en het meesterschap van Jezus Christus. Op deze manier ontvangt iedere ziel via zijn eigen Heilige Christus Zelf de inzichten en de ultieme Goddelijke Wijsheid van Opgevaren Meester Jezus. Hij helpt ons de Hoge vibraties van de Kosmische Christus in ons uiterlijke bewustzijn te verankeren. Iedere ziel die zich aan de morele standaarden van de Kosmische Christus houdt, wordt uiteindelijk als Jezus in zijn leven in Palestina de fysieke manifestatie van zijn eigen Hogere Zelf.


Jezus is de leermeester van onze ziel die ons stap voor stap in de mysteries van de Universele Broederschap gaat inwijden. Hij helpt ons door 3 belangrijke stadia op het spirituele Pad heen te komen: de zuivering, de verlichting en de samensmelting, de eenwording met het Goddelijke Zelf. Zijn voornaamste taak is om ons te helpen het Kosmische Christusbewustzijn eigen te maken, want deze vorm van het bewustzijn geldt als de universele standaard binnen de Kosmische hiërarchie van de Grote Witte Broederschap. Iedere engel, aartsengel, opgevaren meester of kosmisch wezen communiceren met elkaar op het niveau van het Christusbewustzijn. Er is geen enkele meester, engel of spiritueel wezen die lager dan het niveau van het Kosmische Christus zal dalen. De mens hoort een grote sprong in het bewustzijn te gaan maken als hij de ingevingen vanuit de spirituele dimensies wilt ontvangen. Het geestelijke niveau van het Kosmische Christusbewustzijn is de ontmoetingsplaats tussen hemel en aarde, engel en mens, God en zijn schepping.

De vormen van het bewustzijn
De aller hoogste vorm van het bewustzijn in het Universum is het Goddelijke bewustzijn. Dit is het bewustzijn van Vader-Moeder God, de allerhoogste scheppende kracht. Deze vorm van het bewustzijn bevat alle gedachten, opvattingen van God over zichzelf en zijn creatie. Vanuit het Goddelijke bewustzijn worden de Kosmische Wetten en de blauwdruk, het Goddelijke Plan voor alle levende en niet levende schepsels gecreëerd.

Het Christusbewustzijn is het bewustzijn van de Kosmische Christus. De Kosmische Christus is het archetype, het verzamelbeeld van het Christusschap voor alle zonen en dochters van God.

Het Kosmische Christusbewustzijn vormt het gedachtegoed van alle wezens van het licht: engelen, elohim, mensen en elementalen. Dit niveau van het bewustzijn weerspiegelt de gedachten, de opvattingen en de belevenissen van alle levende wezens in hoogste en zuiverste vorm over hun Goddelijke ouders, de Kosmische Wetten en het heelal over het algemeen.

Er is ook nog het zielsbewustzijn dat iedere ziel in reïncarnatie tot manifestatie brengt. Deze vorm van het bewustzijn komt tot stand via observatie en het studie proces van de ziel die nog niet rijp is om het alchemistische huwelijk met haar Goddelijke Zelf aan te gaan. Het is Gods bedoeling dat de ziel zo dicht mogelijk naar het niveau van het Christusbewustzijn wordt aangetrokken. Het zielbewustzijn wordt op een gegeven moment door de hogere vorm van het bewustzijn, het Christusbewustzijn overgenomen.

'Persoonlijk Christusbewustzijn betekent niet het vergoddelijken van het menselijke, maar de erkenning van het goddelijke binnen je.'

De laagste vorm van het bewustzijn in de materie is het‘vleselijke’ bewustzijn (carnal mind). Deze vorm van het bewustzijn bevat gedachtevormen en opvattingen die niets met de spirituele wereld, de fijnestoffelijke wereld te maken hebben. Het vleselijke, materialistische bewustzijn is de heersende vorm van het bewustzijn op onze planeet en wordt daarom ook wel ‘het massabewustzijn’ genoemd. Deze vorm van het bewustzijn is in de voortdurende tegenstrijd met de Christus licht van het Christusbewustzijn en wijst de existentie van God, de Kosmische Wetten en de Kosmische Christus af.


De ziel in reïncarnatie wordt hard op proef gesteld doordat ze tussen het massabewustzijn en het Christusbewustzijn uiteindelijk moet gaan kiezen. Deze keus wordt door de levenservaring, de zelfstudie en het diepe innerlijke proces van bewustwording sterk beïnvloedt. Uiteindelijk komt de ziel tot het besef dat ze omhoog moet klimmen om haar Goddelijke potentie in volle bloei te kunnen realiseren. Op het moment dat de ziel voor het Christusbewustzijn kiest, gaat ze het spirituele pad van initiaties volgen, waar haar steeds meer licht en kracht wordt toevertrouwd. De eeuwig lange cyclus van de reïncarnaties eindigt voor de ziel op het moment dat ze de laatste, de hoogste initiatie van de Hemelvaart (Ascension) ontvangt. Tijdens deze initiatie smelt de lichtessentie van de ziel samen met haar lichtbron, de Goddelijke Kern. Bij dit hele proces worden we volop ondersteund: wie vraagt, krijgt.

De gouden principes van het Christusbewustzijn
De baksteen van het Kosmische Christusbewustzijn is de Gouden Regel die in alle wereldreligies op onze planeet terug te vinden is:
 • Ga met anderen om zoals je wilt dat anderen met jou omgaan.
Dit is het allereerste en het allerbelangrijkste principe van het Kosmische Christusbewustzijn. Daarmee benadrukt men het feit dat wij allemaal een grote familie vormen, die samen een Kosmisch Plan moeten vervullen. Het geluk en de welvaart in ons leven hangt niet af van ons afzonderlijke succes, maar van de harmonische samenwerking. Alle zielen zijn verbonden met elkaar door de stralen of koorden van licht. Het gehele Kosmos is een groot netwerk van licht, waar iedere ziel zijn individuele taak vervult. Geen enkele ziel kan zichzelf van alle behoeftes voorzien. Wij hebben elkaar nodig om gezamenlijk een beter levensklimaat te beginnen en de evolutie sprong vooruit te maken. Zelfrespect en respect voor de medemens vormt het fundament van een gezonde maatschappij, waar iedereen het licht van God in een ander kan herkennen en in eer kan houden. Het broederschapgevoel is niet weg te denken bij het Kosmische Christusbewustzijn. Dit gevoel versterkt de hartconnectie tussen de zielen en verbetert wederzijds begrip tussen onbekenden. Elkaar willen helpen en over elkaar in goede en slechte tijden te willen zorgen, is een praktische realisatie van het Christusbewustzijn. Het hartperspectief is de enige manier hoe het Christusbewustzijn zich kan openbaren. Zonder energie van het hart is het Christusbewustzijn niet levensvatbaar.
 • Het Hart is een middel, het doel, de essentie en het principe van het Universele leven.

De energie van het hart vult de matrix van het Kosmisch Christusbewustzijn met parelmoerroze licht aan. Dit is het licht van de hartchakra dat door iedere ziel in de Kosmos wordt uitgezonden. De energie van het hart staat gelijk aan de trilling van het Kosmische Christusbewustzijn. Deze vorm van het bewustzijn manifesteert zich niet door logica en analytisch denken, maar door het aanvoelen, inleven en resoneren met de Kosmische realiteit. Het hart voelt de waarheid haarfijn aan, daarom uit zich de kracht van het hart in het onderscheidingsvermogen. Op deze manier wordt het innerlijke weten over goed en kwaad door de wijsheid van het hart tot leven gebracht. Het Hart staat niet alleen als symbool voor onvoorwaardelijke Goddelijke Liefde, maar ook voor de Grote Centrale Zon – de Bron des Levens. Het hart en de hartchakra van de mens vormen de spirituele centrale, die voor de verbinding met de Bron en de voeding voor de fysieke en spirituele lichamen van de mens zorgen. De levensenergie en het denkproces gaan bij ieder wezen van licht altijd via het hart. Iedere ziel die dagelijks haar liefdevolle aandacht op het hart houdt wordt automatisch naar het niveau van het Kosmische Christusbewustzijn opgetild. De weg van het hart is de kortste weg die de ziel kan volgen om haar persoonlijke Christusschap te kunnen realiseren.
 • Vrijheid in zielsexpressie is een ander belangrijk principe van het Kosmische Christusbewustzijn.

Iedere ziel wordt benaderd als een vrije, onafhankelijke geest die zijn steentje voor de vervulling van de Grote Kosmische Plan bijdraagt. De persoonlijke ruimte, die iedere ziel voor de ontwikkeling nodig heeft, wordt uiterst gerespecteerd. Tegelijkertijd wordt iedere ziel als familielid van de Grote Kosmische familie beschouwd. De broederschap en de zusterschap vanuit het hart, de verbondenheid met het Kosmische Thuis – de geboorteplaats van alle zielen in het Kosmos en de levende liefdevolle relatie met de geestelijke ouders, creëert een onvoorstelbaar sterk krachtveld van acceptatie en liefde in het Universum. De innerlijke eenheid van het heelal ontstaat vanuit de gedachte van ieder individu, dat er geen grenzen en scheidingswanden tussen de werelden zijn, dat alle zielen open staan voor elkaar om te helpen en energie met elkaar uit te wisselen. Op het niveau van het Kosmische Christusbewustzijn worden de zielen nooit afgesloten, afgesneden of alleen op zichzelf gelaten, behalve als de ziel zelf, vanuit eigen vrije wil, dat zou willen. De vrije wil van de ziel die de muur om zich heen heeft gebouwd wordt altijd gerespecteerd. De gevolgen daarvan zijn, dat op het moment dat de ziel zich terug in de Kosmische samenleving wil plaatsen zelf de getrokken grenzen zal moeten opgeven.
 • Een ander belangrijk aspect van het Kosmische Christusbewustzijn is onvoorwaardelijke acceptatie van het Christuslicht in iedere ziel. 
Hoe meer wij vrij worden van de gewoonte om te oordelen, te bekritiseren en (af) te keuren van de imperfecties in onszelf en in de ander, hoe dichter wij bij de morele standaarden van het Kosmische Christusbewustzijn komen. Het belangrijke statement van het Christusbewustzijn was door Jezus Christus aan zijn discipelen uitgesproken: ‘Oordeel niet en je zult niet veroordeeld worden.’
 • Het fundamentele principe van het Kosmische Christusbewustzijn is het houden van het onbevlekte, zuivere, perfecte beeld – the immaculate concept - van alles en iedereen in het Kosmos. 

Na de maatstaven van het Kosmische Christusbewustzijn wordt de blauwdruk van de Goddelijke perfectie en het aanwezige Christuspotentieel in iedere ziel altijd voor het innerlijke oog gehouden. Alle imperfecties, die de ziel kan vertonen, worden door het prisma van haar perfecte Christusmatrix bekeken. Iedere ziel is vanaf begin af aan op weg naar haar persoonlijke Christusschap. Uiteindelijk zal ze alleen de perfectie van haar Goddelijke Zelf weerspiegelen.

'Seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto you.'

- The Bible - This means: Seek first the Consciousness of God, the consciousness of the Living Christ in you and the scientific application of the Universal Law to the mastery of self in time and space and all these things in the world of form shell be added unto you by the multiplicated alchemy of the Holy Ghost.

De 7 stralen van het Kosmische Christusbewustzijn 
'In order to accelerate the consciousness of God within us and to magnetize the flame of the ascension, each of us as a disciple must attain to a certain mastery on each of the seven rays of the Christ consciousness.'

Het Kosmische Christusbewustzijn is de manifestatie van de allesomvattende Heilige Geest, de kristalheldere witte licht die zich in de 7 stralen laat verdelen. Er zijn 7 spirituele vlammen die 7 spirituele wegen van de bewustwording van de ziel representeren. De ziel hoort in haar ontwikkeling de levenservaring op alle 7 stralen te doen. Uiteindelijk kiest de ziel de hoofdstraal, waarin ze het meesterschap over de bijbehorende kwaliteiten zal behalen. 

De eerste straal van het Kosmische Christusbewustzijnvertegenwoordigt de volgende kwaliteiten: 
 • De Wil, persoonlijke en Goddelijke Wil, de wilskracht en doorzettingsvermogen
 • De Kosmische Wet, het Kosmische Plan, de blauwdruk voor de ziel en voor het Kosmos
 • De leidinggevende, organisatorische, uitvoerende kwaliteiten, de kracht, de macht en de autoriteit van de menselijke en de Goddelijke hiërarchie, de weg van de leidsman
 • Het geloof, de innerlijke overtuiging van de ziel die geen bewijs zoekt voor het onzichtbare in het materiele leven 
 • De levensmissie, de persoonlijke levensopdracht, vervulling van de Heilige plicht, de Dharma. 
De tweede straal van het Kosmische Christusbewustzijn vertegenwoordigt volgende kwaliteiten: 
 • De verlichtende actie van de geest 
 • De volledige Goddelijke wijsheid
 • De inspiratie van de geest 
 • Verheldering en vernieuwing van gedachten
 • Kennis van de Kosmische wet en de Kosmische realiteit en de overdracht van deze kennis, de weg van de leraar
 • Psychologie en Goddelijke resolutie van de menselijke geestelijke beperkingen. 
De derde straal van het Kosmische Christusbewustzijnvertegenwoordigd volgende kwaliteiten: 
 • Onvoorwaardelijke liefde en acceptatie, de balans tussen ontvangen en geven van liefde
 • Gevoeligheid, sensitiviteit voor de zachte innerlijke vibraties
 • De schoonheid, creativiteit en kunstzinnigheid, de weg van de kunstenaar. 
De vierde straal van het Kosmische Christusbewustzijnvertegenwoordigd volgende kwaliteiten: 
 • Zuiverheid van de ziel, lichaam en geest 
 • Zelfcontrole en zelfdiscipline van lichaam en geest 
 • Harmonie en volledige balans, de middelweg kunnen volgen, de kern, het centrale punt in jezelf altijd kunnen vinden, de weg van de spirituele adept 
 • De kracht van besluitvorming, grenzen trekken, onderscheidingsvermogen 
 • De perfectie en precisie van de Goddelijke geometrie in macro en microkosm. 
De vijfde straal van het Kosmische Christusbewustzijnvertegenwoordigd volgende kwaliteiten: 
 • De kracht van de waarheid en de absolute Goddelijke realiteit 
 • De kracht van het geluid, mantra en muziek 
 • De weg van de wetenschapper, heler en musicus
 • Goddelijke visie, inzicht en zelfkennis, verbinding tussen religie en wetenschap
 • Het leven van overvloed, kristallisatie van alle nodige levensmiddelen. 
De zesde straal van het Kosmische Christusbewustzijnvertegenwoordigd volgende kwaliteiten: 
 • Dienstbaarheid, opoffering, zelfgeving, onvoorwaardelijke steun van mindervaliden in lichaam en geest, de weg van de nederige dienaar
 • De kracht van de ware Broederschap
 • De kracht van Vrede 
 • De kracht van de vernieuwing en verrijzing uit beklemende omstandigheden. 
De zevende straal van het Kosmische Christusbewustzijnvertegenwoordigd volgende kwaliteiten: 
 • De kracht van de vrijheid, vergeving en rechtvaardigheid 
 • Alchemistische ritueel van transmutatie, verandering en verlossing van verleden en zelftransformatie 
 • De weg van de priester, magicus, innovator, origineel en vrijdenkende ziel 
De 7 vlammen van het Kosmische Christusbewustzijn zijn op aarde in de spirituele tradities van de 7 grootste wereldreligies verankerd. Iedere straal focust zijn energieën ook op een bepaalde chakra. De eerste straal van de Goddelijke Wil wordt uitgeoefend in het Jodendom en focust zich op de keel chakra. De tweede straal van de Goddelijke Wijsheid wordt uitgeoefend in het Boeddhisme en focust zich op de kruin chakra. De derde straal van de Goddelijke Liefde wordt uitgeoefend in het Christendom en focust zich op het hart chakra. De vierde straal van de Goddelijke Zuiverheid wordt uitgeoefend in het Hindoeïsme en focust zich op de basis chakra. De vijfde straal van de Goddelijke Waarheid wordt uitgeoefend in het Confucianisme en focust zich op het derde oog chakra. De zesde straal van de Goddelijke Dienstbaarheid wordt uitgeoefend in het Islam en focust zich op de zonnevlecht chakra. De zevende straal van de Goddelijke Vrijheid wordt uitgeoefend in het Taoïsme en focust zich op de zetel van de ziel chakra. De wegen van alle wereldreligies leiden tot de realisatie van het Kosmische Christusbewustzijn. Het is belangrijk om de kwaliteiten van alle 7 stralen eigen te maken door de studie van mystieke leringen die in alle 7 wereldreligies verankert zijn. De volledige realiteit van het heelal manifesteert zich in de synthese van alle 7 stralen van God. 


Het mysticisme van het christendom opent de deur van het hart naar de reünie van de ziel met het Kosmische Christusbewustzijn. Om die eenheid te versterken kan men de affirmaties van Jezus Christus voor de transformatie van het menselijke bewustzijn in het Goddelijke dagelijks gebruiken. Deze affirmaties zijn de heilzame mantra’s die Jezus zelf gebruikt heeft om zijn hartconnectie met Vader-Moeder God krachtig in leven te houden. 

The bisschop of your soul is the living Christ within you. And unless you maintain contact with this mighty universal being, you will never come up out of the human consciousness. Your Christ Self is charged with seeing to it that you become the fullness of all that God is. For thereby you will fulfil your destiny and return to the divine image.'

I AM THAT I AM 
I AM the open door which no man can shut 
I AM the Light which lighteth every man that cometh into the world 
I AM the way 
I AM the truth 
I AM the life 
I AM the resurrection 
I AM the ascension in the Light 
I AM the fulfilment of all my needs and requirements of the hour 
I AM abundant supply poured out upon all life 
I AM perfect sight and hearing 
I AM the manifest perfection of being 
I AM the illimitable Light of God made manifest everywhere 
I AM the light of the Holy of Holies 
I AM a son of God I AM the Light in the holy mountain of God 

Transfiguring affirmations of Jesus the Christ 

'Salvation of your soul is in the attainment with the Christ Consciousness. Christ can be formed in each and every one of you. Focus on the Light and absorb that light into your consciousness.'

'De uiteindelijke bestemming van de mens is om het innerlijke licht zo sterk te maken dat zelfs de cellen van zijn stoffelijke lichaam veranderen in een fijnere substantie die sterfelijkheid kan overwinnen. Hieronder verstaat men de Christuswording van de mens, of in de woorden van de Oude Broederschap, het bloeien van de Roos op het Kruis der materie.'

Developing of the Christ Consciousness 
'The liberation of the soul from the errors of the past, from human creation comes only by elevation of the Christ, the Christ consciousness by daily practise.'

'Speak as Christ would speak and Christ will speak through you...
Think as Christ would think and Christ will think through you and the mind of God will become congruent with your physical vessel...Practise sweet thoughts, sweet feelings, sweet words and soon they will come naturally to you. 
Finally perform deeds that you know Christ would perform and you will manifest the Christ consciousness in your daily life.' 

The overshadowing of the human consciousness by the Divine consciousness takes place when the devotee kneels at the altar of the heart and invokes the flames of God. The regular worship of the God-flame within the secret chamber of the heart will magnetize to the devotee the sense of his own reality as the reality of God. Devotees of the mind of God have practiced the ritual of passing the flames of God through their consciousness for centuries. In ritual of the passing of the flames, one visualizes each of the 7 rays in succession. He calls to the divine source to direct the flames through him as powerful beams. He sees them pass through his four lower bodies, through his chakra’s, through his organs and through the superconscious, conscious, the subconscious and the unconscious compartments of his identity. 

Through this ritual the devotee purifies himself as a prelude to self-emptying. To self-empty is to prepare the narrow ROOM OF SELF-AWARENESS FOR THE INFLUX OF THE GREATER God-Self awareness that one may acquire day by day incrementally through this ritual of the passing of the flames. Each time you give the fiat unto the Lord: ‘O Lord, expand my narrow room!’, God expands the capacity of your lower self to contain the Higher Self and to remain in the Christ consciousness daily. With each repetition of this ritual the devotee intensifies the action of the flames within the dimensions of his narrow room until one day he discovers that his narrow room contains the vastness of his cosmic consciousness. 

The Tibetan Ascended Master Djwal Kul explains how the student of the mysteries can consciously develop the Christ Consciousness through the practice of meditation and visualization:
 • Sit in meditation before the statue of the Buddha, the image of the Christ or the Chart of your Divine Self. 
 • Visualize concentric rings of light emanating from the center of your heart. 
 • Realize that each successive attainment in cosmic consciousness anchors the Light of the Cosmic Christ as a permanent layer of Light within your aura. 
 • Know that the layers of the aura that are filled with Light mark the levels of the initiation – of the neophyte, the postulant, the acolyte, the disciple, the adept and ….so on in the hierarchical scale. When each layer is filled with Light and the soul moves in its expanding self-awareness to the point where it magnetizes more Light than the capacity of the layers, the aura is translated from the human to the Divine. 

The aura that you build as a reflection of your awareness of God surrounds not only your physical form, but also the etheric, mental and emotional bodies. To develop the aura, then, is to prepare the place of Cosmic Christ Consciousness where by the law of congruency, you can receive the light of the angels and all beings of light. 

Bijzondere spirituele ervaring van een ontwaakte ziel
'Dit is mijn mooiste ervaring in het leven. Het allergrootste wonder hier van is in mijn ogen toch het eeuwig leven van de ziel in God….Ik was volledig wakker toen ik de ervaring kreeg en de ervaring was echter dan dit aardse leven. Nooit zal iemand die sceptisch is of een wetenschapper die niet geloofd in de ziel me aan het twijfelen kunnen brengen…. '

'...Diepe spirituele ervaringen zijn heel persoonlijk en moeilijk in woorden om te zetten. Hier is mijn persoonlijke ervaring die iemand in 1998 had…. Deze ervaring heeft me nog sterker gemaakt in mijn vertrouwen in het eeuwige leven. Ik lag in bed midden in de nacht en ik had een heel heldere droom. Ik stond op een strand met een mooie zee of een oceaan naast mij. Naast me stond een man die zei….. Lieve ziel, zou je die oceaan in willen springen? Ik zei ja. Hij zei .. als je in de oceaan bent onder water probeer één te worden met de oceaan , probeer het te voelen. Ik sprong en ik bevond me daarna diep onder water in de oceaan. Ik zag heel mooie wezens om me heen zwemmen, leken wel een soort zeemeerminnen. En ik hoorde hele mooie en zuivere muziek, een soort heel fijne belletje, pure hemelse klanken die ik op aarde niet eerder hoorde. Op dat moment werd ik één met de oceaan. Ik voelde mijn geest en ziel één worden met de oceaan en de kosmos, een heel bijzondere en krachtige en ontroerende ervaring. Tegelijkertijd bleef ik me bewust van mijn eigen unieke geest. Toen werd ik wakker, klaarwakker… ik keek naar het plafond en liet tot me doordringen wat ik ervaren had. Ik lag ongeveer 2 minuten in mijn bed klaarwakker toen er iets heel bijzonders gebeurde...Ik voelde een elektrische stroom mijn kruin in komen, van mijn hoofd naar mijn voeten. Zo krachtige energie heb ik daarna nooit meer gevoeld. Ik weet nog dat ik dacht….. als een mens ernstig ziek is en zo kracht gaat door je heen dan kan je genezen. Toen voelde ik dat mijn geest en ziel als het ware achterwaarts tegen mijn bed werden gedrukt en op dat moment voelde ik dat mijn ware ziel, degene die ik daadwerkelijk ben los kwam van mijn aardse lichaam….. Het voelde zo licht en bijzonder te zweven. Mijn geest zweefde langzaam naar het plafond en hing daar als het ware stil…. Het is moeilijk in woorden uit te drukken hoe het voelde. Haast niet mogelijk. Toen werd ik met een snelheid die niet te beschrijven is het universum ingetrokken en ik voelde me ver weggaan van mijn aardse lichaam. Het ging zo hard en snel dat ik niet wist wat me overkwam . Ik had nog nooit zoiets ervaren . Dus ik werd toender tijd een beetje bang en zei stop in mijzelf. Met dezelfde snelheid kwam ik terug in mijn aardse lichaam . Ik opende mijn ogen en ik kan je zeggen dat ik nog nooit zoveel energie heb gevoeld en fitheid in mijn lichaam als toen. Ik was zo vol energie dat ik niet meer kon slapen de rest van de nacht. Ik heb toen de ervaring opgeschreven in een schrift en de uren afgeteld tot 7 uur in de ochtend toen ik mijn moeder wakker kon bellen en het aan haar kon vertellen. Ik weet zeker dat dit de mooiste ervaring van mijn leven is en zal blijven. Ik kan je niet vertellen hoe het voelt als je nog tijdens je leven het bewijs krijgt dat de ziel inderdaad eeuwig is en om mee te maken hoe natuurlijk het losmaken van de ziel is van het lichaam. Als het ook zo met sterven gaat is het zo mooie ervaring. Ik was volledig wakker toen ik de ervaring kreeg en de ervaring was echter dan dit aardse leven. Nooit zal iemand die sceptisch is of een wetenschapper die niet geloofd in de ziel me aan het twijfelen kunnen brengen….4 jaar later stierf mijn vader aan een pijnlijk proces van kanker maar door de ervaring die ik had wist ik hoe zijn overgang ongeveer zou kunnen lopen en waar hij heen zou gaan. Dit maakte dat ik grote vreugde voor hem kon voelen toen hij overging omdat ik wist wat hem te wachten stond. Tranen van liefde waren in mij om de liefde die ik voelde voor de man die me groot gebracht heeft en me op weg heeft geholpen in dit leven, tranen van dankbaarheid dat ik hem ooit terug zal zien . Want waar een band van liefde is zal er altijd een weerzien volgen.

- Waarheid is daar waar Onvoorwaardelijke Liefde is - Graag verwijzen wij ook naar ons boek 'De Alchemie van de Liefde' zie www.thealchemyoflove.org en www.lifefocus.be,

Het team van 'De Alchemie van de Liefde'.

Geen opmerkingen :

Een reactie posten