Gegroet
Beste Lezer!

Of, om het in onze termen te zeggen: TALOLO, de eerste letters van T-he AL-chemy O-f LO-ve.
Het komt van ons boek 'De Alchemie van de Liefde', een waar gebeurd liefdesverhaal.
Lees hoe we samen naar een Wereld van 'Vrede, Harmonie en Liefde' kunnen gaan!

Meer weten? Zie www.thealchemyoflove.org

vrijdag 5 april 2013

LifeFocus en het boek 'De Alchemie van de Liefde'


LifeFocus is een vzw dat volwassenen en kinderen, de gelegenheid biedt om zichzelf beter te leren kennen, om hun innerlijke rust te vinden, om persoonlijk te groeien, om bepaalde facetten van zichzelf te ontplooien, om te ontspannen, om te gaan naar hun ware kern: een wezen van Liefde en om véél bij te leren. Wij achten het ook belangrijk mensen te begeleiden in transitie-momenten, hulp te bieden op allerlei manieren en zo het welzijn van Lichaam en Geest te beogen. Hiervoor organiseert de vzw ontmoetingsmomenten, voordrachten, workshops, muziek-, zang-, meditatie- en dansmomenten, persoonlijke begeleiding, culturele evenementen en liefdadigheidsprojecten. De vereniging stelt zich ook tot doel door middel van een lokaal uitwisselingssysteem het sociaal weefsel te verstevigen, de bewustmaking rond het anders omgaan met geld te stimuleren, de afhankelijkheid van ons monetair systeem te verkleinen, te experimenteren met sociale economie en hergebruik en gedeeld gebruik van goederen aan te moedigen. Lifefocus heeft ook een boek uitgegeven:De Alchemie van de Liefde

Trilogie: Druivensap, Wijn en Champagne

Of
Vrede, Harmonie en Liefde

Dit waar gebeurde liefdesverhaal laat ons zien ‘wat’ wij eigenlijk zijn: Lichtwezens!

Alles begon met een Visioen. Met haar ogen open zag Chantal twee Vuren uit hun Harten komen. Was dit Liefde? Mohammed had gedurende een maand tot het Universum gebeden om hem dé vrouw te sturen die hij graag zou zien en die hém graag zag. Het was een karmische afspraak. Zij hadden hier een welbepaalde taak te volbrengen. Een ingenieur en een informaticus. Níets deed vermoeden dat hun Levens in een stroomversnelling gingen belanden. Maar vóór hun ontmoeting zouden ze nog eens goed door elkaar geschud worden. Naast véle ‘mooie’ momenten die het Leven hen bood bleven ze niet gespaard van ‘duistere’ scenario’s. De bankensector, processen, faillissementen, scheidingen, kinderen die hun moeder bijna niet meer zien… Waar is de Integriteit gebleven?

‘Mijn Leven nam wendingen waardoor vele materiële en emotionele zaken als poten vanonder een tafel werden weggemaaid. Meermaals dacht ik te sterven maar uiteindelijk zag ik dat enkel mijn ego aan het afbrokkelen was,’ schrijft Chantal.

Ook Mohammed had zijn portie: illegaliteit, onrecht, bedreiging… Maar we zíjn niet wat we ‘denken’ te zijn, weet hij. En drama’s kunnen helpen om ons te laten ‘groeien’ als Mens. Het komt erop aan ons terug te ontdoen van de koorden en de kettingen die het Licht van ons wezen wegstoppen. Hij begon zichzelf steeds scherper te observeren en zag dat de grootste belemmering voor onze bewustzijnsontwikkeling ons ego is.

En jij… jij gaat een gevoel van Verantwoordelijkheid en Geluk vinden zodat je aan de Wereld je dromen over een Overvloedige, Harmonieuze en Vredevolle toekomst zal willen aanbieden!’ hoorde hij iemand aan zijn oor fluisteren.

Zuiveren is hun kernwoord en steeds dichter naar de ‘gemeenschappelijke’ Bron gaan is wat ze wensen. Verschillende inwijdingen vergrootten hun perceptie van de Wereld. En dan kwamen de lessen van de hogere dimensies… Relaties, liefde, het huwelijk, onze seksuele Kracht, toeval of het lot, slachtoffers en daders, zuiveringsprocessen en meditatie, religie en sjamanisme worden onder de loep genomen. ‘Zelfrealisatie’ en de ‘Christusfase’ zijn sleutelwoorden zodat de Mensheid uit zijn cocon kan komen en de vlinder worden die hij ís. De Nieuwe Aarde, het Paradijs is mogelijk! Dit boek is een boodschap met een visie voor de toekomst om meer Vrede, Harmonie en Liefde op deze Wereld te verkrijgen.


Kom te weten ‘wie’ je bent!

Dit boek kan een bijdrage betekenen tot je persoonlijke ontwikkeling. Het heeft diepgang en bevat zeker méér dan één tip om een aangenamer leven te leiden. Aan de hand van een waar gebeurd verhaal tonen de schrijvers wat écht belangrijk is in het leven: Liefde! Er kleeft geen houdbaarheidsdatum aan het boek. Het heeft een blijvende waarde en behandelt universele thema’s zoals Liefde, relaties, Integriteit, onze gedachten en emoties, het Leven en de dood, het ‘Allesomvattend Bewustzijn’, bidden, meditatie en nog véél meer.  Je kan het op eender welk moment beginnen lezen, het zal altijd op een bepaalde manier actueel zijn. De schrijvers tonen aan dat het Leven méér is dan we ‘zien’ en brengen veel zaken aan de oppervlakte. Je zal alles door een nieuwe bril bekijken. 


Dit boek kan écht iets voor je betekenen! De boodschap van dit boek, Liefde, was er in het verleden steeds, is er nú nog en zal er in de toekomst óók altijd zijn. Liefde is onze gemeenschappelijke Bron van waaruit we allen naar believen kunnen putten…tot in der Eeuwigheid! 

Wil je enkele fragmenten lezen? Klik op www.thealchemyoflove.org. Veel leesgenot!
Graag verwijzen wij ook naar www.lifefocus.beHet team van 'De Alchemie van de Liefde' .

Geen opmerkingen :

Een reactie posten