Gegroet
Beste Lezer!

Of, om het in onze termen te zeggen: TALOLO, de eerste letters van T-he AL-chemy O-f LO-ve.
Het komt van ons boek 'De Alchemie van de Liefde', een waar gebeurd liefdesverhaal.
Lees hoe we samen naar een Wereld van 'Vrede, Harmonie en Liefde' kunnen gaan!

Meer weten? Zie www.thealchemyoflove.org

vrijdag 5 april 2013

Het Taoïsme


Het taoïsme is ontstaan in het oude China uit een natuurgodsdienst waar de voorouders een belangrijke positie innamen. Het cyclisch denken, dat nog steeds heel belangrijk is in het taoïsme, vindt daar zijn oorsprong. Zoals de seizoenen altijd komen en gaan, heeft alles een begin, een periode van bloei, een periode van afname en een einde. Dit einde is nooit definitief, het is een periode van rust, waarin de kiemen van een nieuw begin al aanwezig zijn. Alles is voortdurend in beweging, dat is één van de belangrijkste principes van het taoïsme. Als mens participeer je in deze voortdurende beweging op alle levensterreinen. In de loop der tijd hebben taoïsme en boeddhisme elkaar wel enigszins beïnvloed.


Tao (Dao) is de bron van alles, en 'dat' waar alles weer naar teruggaat. Tao is voor mensen niet te kennen, niet te beschrijven of te benoemen: ‘Het Dao waarover gesproken kan worden is niet het eeuwige Dao. De naam die genoemd kan worden is niet de eeuwige naam.’ Yin en Yang
Tao manifesteert zich in twee soorten energie: yang en yin. Yange energie is actief, creatief en naar buiten gericht. Yinge energie is open, ontvangend en naar binnen gericht. Yin en yang zijn tegenovergesteld en daarmee ook complementair. Als ze op hun hoogtepunt zijn, slaan ze om in het tegenovergestelde, dus in elkaar: yang wordt yin en yin wordt yang. Deze energieën zijn continu in wisselwerking en dat veroorzaakt de voortdurende beweging in het universum op macro- en microniveau. Waar ze samengaan in talloze verschillende combinaties en verhoudingen ontstaan de concrete vormen en situaties, ‘de tienduizend dingen’. Waar ze in elkaar overgaan, ontstaan de veranderingen.


Bijvoorbeeld:
Als je lang actief bezig bent geweest (yang), dan verlang je vanzelf naar rust (yin). Als je een hele middag op de bank naar een mooie film hebt gekeken (yin), wil je wel weer wat gaan doen of komt er opeens een goed idee op (yang). In iedere activiteit (yang) zijn momenten van rust en bezinning nodig (yin).

Waar de tegenstelling tussen de twee energieën yin en yang overstegen wordt en het zuivere yin en yang in elkaar opgaan, daar is Tao. Om tot Tao terug te keren moet je al het onechte en onjuiste loslaten en de tegenstrijdigheden in jezelf overstijgen. Dit klinkt als een heel groots levensdoel, maar kan op elk moment van een dag (even) gebeuren. Zo’n moment waarop je ervaart dat alles goed is, dat jij okay bent en in verbinding met je omgeving en het leven – dan ben je even teruggekeerd tot Tao. En dan raak je het ook weer kwijt. Want de menselijke staat is nu eenmaal zo dat we steeds weer in het onechte en onware terecht komen, bijvoorbeeld ontevreden en hebberig worden, oordelen over onszelf en anderen. Tot Tao terugkeren is dus iets wat je steeds weer kunt doen. Je bewust daarop richten is een levenswijze.

Boeken
De boeken van het Taoïsme geven richtlijnen voor een leven waarin je steeds weer terugkeert tot Tao en zo in verbinding blijft met het echte en ware. De belangrijkste zijn:

Dao De Jing (Tao Te King), 
het boek over Tao en haar werking; ongeveer 350 jaar voor onze jaartelling op schrift gesteld;

I Tjing, het boek der veranderingen; 
de I Tjing zou rond 3000 voor onze jaartelling zijn ontstaan en rond 1000 voor onze jaartelling op schrift zijn gesteld.

De belangrijkste principes
De taoïstische principes zijn toe te passen op je innerlijke leven, maar ook op maatschappelijke onderwerpen. Ze zijn verbazingwekkend actueel, ook voor ons in onze tijd.

Graag verwijzen wij ook naar www.lifefocus.bewww.thealchemyoflove.org,
Het team van  'De Alchemie van de Liefde'.

Geen opmerkingen :

Een reactie posten